Alusta / Moduulit

Mukauttakaa Mediaflow työtapojenne mukaan

Moduuliemme avulla voitte räätälöidä työnkulkuja tarpeidenne mukaan. Verkkolinkkimoduuli sisältyy aina Mediaflow’hun, kun taas muita moduuleja käytetään rakentamaan alustaan uusia toimintoja.

  Mediaportaalit

Mediaportaaliemme avulla tuotte valitut tiedostot toisten saataville. Luokaa toimittajille lehdistömediapankki, johon pääsee verkkosivustolta tai sisäinen brändiportaali intranetiinne. Mallimme perusteella saatte omaan brändiinne mukautetun mediaportaalin.

 Designgenerator

Tarjotkaa organisaatiollenne helppokäyttöisiä malleja markkinointi- ja viestintämateriaaleihin ilman ulkoisia ohjelmia tai ennakkotietoa.

  GDPR-moduuli

Mediaflow’lla on älykkäitä työkaluja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseen henkilötietojen hallintaan. Voitte esimerkiksi lähettää pyynnön digitaalisesta suostumuksesta, antaa vastaanottajan allekirjoittaa sen ja seurata helposti, miten ja milloin materiaalia saa käyttää.

  Video Manager

Tekstittäkää videonne automaattisesti ja esittäkää video verkkosivustollanne tai toistokanavalla. Täysin saavutettava videosoittimemme tukee useita ääni- ja videoraitoja, tekstityksiä sekä viittomakielen tulkkausta ja kuvailutulkattua videota.

  Live

Tavoittakaa ihmisiä ympäri maailmaa henkilökohtaisella viestinnällä heidän ehdoillaan. Mediaflow Live on Video Managerin lisäpalvelu, jonka avulla on helppo suoratoistaa skaalautuvalla ja GDPR-turvallisella infrastruktuurilla.

MEDIAFLOW EUROPE AB

Mediaflow
Fyrisborgsgatan 3
754 50 Uppsala

Vaihde: +46 8 – 121 50 500
Sähköposti: info@mediaflow.com
Org.nr: 556649-7573

SUPPORT

Puh: +46 8 – 121 50 520
Sähköposti: support@mediaflow.com