Alusta / Moduulit /

Video Manager

Lisäpalvelu

Esittäkää videoitanne verkkosivustollanne tai toistokanavalla. Täysin saavutettava videosoittimemme tukee useita ääni- ja videoraitoja, tekstityksiä sekä viittomakielen tulkkausta ja kuvailutulkattua videota. Älykkään puheentunnistuksen ansiosta voitte myös luoda pohjan tekstityksille muutamassa minuutissa, mikä säästää aikaa ja resursseja.

Työskentele tehokkaasti kaikkien videoiden kanssa yhdellä alustalla

Mediaflow’n käyttämisellä videoalustana on monia etuja verrattuna erillisen videoalustan käyttämiseen. Ensinnäkin se on täysin integroitu Mediaflow-sovellukseen, ja voitte käsitellä videoita samalla tavalla kuin kuvia ja muita mediatiedostoja. Työntekijöidenne ei tarvitse opetella useita eri järjestelmiä, ja saatte useita muita toimintoja, jotka ovat vakiona Mediaflow’ssa. Voitte esimerkiksi merkitä hakusanoilla, asettaa käyttöoikeuksia, yhdistää GDPR-suostumukseen, jakaa verkkolinkkejä, julkaista mediaportaaleissa/toistokanavissa sekä verkkosivustollanne ja intranetissä Mediaflow’n CMS-integraatioiden kautta. Lisäksi saatavana on myös aiemmat integraatiot Youtuben ja Vimeon kanssa. Näiden vakio-ominaisuuksien lisäksi Video Managerissamme on parannettu videotoiminnallisuus muun muassa saavutettavien videoiden luomiseksi saavutettavuusdirektiivin (EN 301549) mukaisesti.

Säästä aikaa
automaattisilla tekstityksillä

Itse lataamienne tekstitysten tuen lisäksi Mediaflow tarjoaa mahdollisuuden luoda tekstityksiä automaattisesti. Vältätte aikaa vievän työn tekstien kirjoittamisessa itse, ja voitte siten muokata tekstejä helposti suoraan Mediaflow’n tekstitystyökalussa. On myös mahdollista kirjoittaa omia tekstityksiä suoraan työkalussa.

Intuitiivinen tekstitystyökalu auttaa luomaan ja muokkaamaan tekstityksiä.

Kuvailutulkattu video

Mediaflow-videoon voi liittää erillisen videoraidan tai ääniraidan, jossa on kuvailutulkkaus. Katsoja voi sitten valinta mediasoittimessa kuvailutulkatun version.

Videoon on helppo lisätä kuvailutulkkaus.

Viittomakielinen video

Voitte liittää videoon viittomakielisen raidan. Viittomakielinen tulkkaus voidaan näyttää videon kanssa joko omana videoraitana tai erillisenä ruutuna, joka on sijoitettu alkuperäisen videon päälle tai viereen.

Viittomakielen tulkkaus voidaan esimerkiksi näyttää ruudulla videon yläpuolella.

Monikielinen video

Voitte ladata ääni- tai videoraitoja muilla kielillä ja yhdistää ne videoonne. Kun raidat on aktivoitu, on helppo vaihtaa saumattomasti videosoittimen raitojen välillä.

Vaihda videon kieltä saumattomasti.

Saavutettava videosoitin

Mediaflow-videosoitin tukee tekstityksiä, kuvailutulkattuja ja viittomakielisiä videoita sekä vaihtoehtoisia ääni-/videoraitoja esimerkiksi eri kieliversioille. Tekstitykset voidaan näyttää myös tarkekirjoituksena eli tekstiversiona, joka näkyy omassa ruudussaan.

Videosoitin täyttää kaikki verkkodirektiivissä ja WCAG 2.1 AA -ohjeissa asetetut vaatimukset, kuten mahdollisuuden navigoida soittimessa näppäimistöllä, näytönlukuohjelmien tuen, selkeät kontrastit ja mukauttamisen värisokeille. Katso alempaa lisätietoja.

Videosoitin, joka tukee tekstityksiä ja vaihtoehtoisia raitoja, kuten viittomakielen tulkkausta. 

Playportal

Toistoportaalimme voidaan mukauttaa tuotemerkkinne mukaan logollanne ja väreillänne. Räätälöitte itse sisällön jakamalla videonne Mediaflow’sta ja voitte mukauttaa itse kaikkea sisältöä, kuten etusivun tekstejä ja puffeja sekä näytettäviä videokategorioita. Voitte itse valita, voivatko kävijät ladata videoita.

Käy toistoportalissa

Tutustu asiakkaamme Tillväxtverketin toistoportaaliin

Täällä voitte valita, miten video esitetään.

Oma julistekuva

Voitte itse valita, miten video näytetään toistoportaalissanne. Voitte valita videosta kuvaruudun, joka mielestänne edustaa videoita hyvin tai voitte valita kuvan suoraan Mediaflow’sta tai ladata oman kuvatiedoston. 

Tee live-lähetys

Välittäkää viestinne henkilökohtaisesti pakattuna ja ammattimaisesti esitettynä – milloin ja missä tahansa se sopii yleisölle. Mediaflow Live on Video Managerin lisäpalvelu, joka mahdollistaa live-lähetyksen lähes mihin tahansa internet-yhteydellä varustettuun laitteeseen. GDPR-turvallinen, skaalautuva ja ruotsalaisilla palvelimilla. 

Mediaflow’n saavutettavan videosoittimen ominaisuudet

 • Tuki tekstityksille

  Mahdollisuus tekstitysten näyttämiseen.
  Tuki tekstityksille useilla kielillä.
  Tuki kielten näyttämiseen myös muilla kuin latinalaisilla aakkosilla.
  Tuki vaihtoehtoisille tekstiraidoille, joissa on selittävä teksti

 • Tuki automaattiselle tarkekirjoitukselle

  Tuki tekstityksen näyttämiselle juoksevana tekstinä erillisessä ruudussa, jossa videolla puhuttu asia korostetaan tekstissä reaaliajassa.

 • Tuki vaihtoehtoiselle ääni- ja kuvaraidalle

  Tuki monen eri ääniraidan liittämiseen videoon, esimerkiksi eri kielille. Video-/ääniraita vaihdetaan saumattomasti ilman videon keskeyttämistä tai uudelleen aloittamista.

 • Tuki kuvailutulkatulle videolle

  Tuki kuvailutulkatulle videolle, jossa joko erillinen videoraita tai ääniraita voidaan vaihtaa saumattomasti.

 • Tuki viittomakielisen tulkkaukselle

  Tuki viittomakielisen tulkkauksen näyttämiseen yhdessä videon kanssa. Joko omana videoraitana tai erillisenä ruutuna, joka on sijoitettu alkuperäisen videon päälle tai viereen.

 • Muuta videon toistonnopeutta.

  Kyky muuttaa videon toistonopeutta.

Soittimen täyttämät saavutettavuusvaatimukset (WCAG AA 2.1)

 • Mahdollisuus ohjata sointinta näppäimistöllä.

  Selkeä logiikka siinä, miten välilehtiä ja muita näppäimiä käytetään.

 • Tuki näytönlukuohjelmalle/kuvaavat tekstit kaikissa toiminnoissa

  Kaikissa toiminnoissa on oltava niiden toimintaa kuvaavat tekstit. Näin näytönlukuohjelma voi ymmärtää ja käyttää niitä.

 • Selkeät kontrastit tekstin, säätimien ja taustan välillä.

  Kaikki visuaaliset elementit on mukautettu siten, että näkövammaiset ihmiset voivat käyttää niitä. Elementtien välissä on selkeät kontrastit.

 • Videosoitin toimii erikokoisilla näytöillä.

  Soitin on mukautettu toimimaan aina eri laitteissa, kun selainta zoomataan tai zoomaustyökalua käytetään.

 • Mukautettu värisokeille

  Mikään elementti ei käytä pelkästään väriä tietojen välittämiseen. Soitin testaan erityyppisten värisokeuksien varalta, jotta voidaan varmistaa, että sen toiminta on selkeää myös silloin, kun henkilöllä ei ole täyttä värinäköä.


MEDIAFLOW EUROPE AB

Mediaflow
Fyrisborgsgatan 3
754 50 Uppsala

Vaihde: +46 8 – 121 50 500
Sähköposti: info@mediaflow.com
Org.nr: 556649-7573

SUPPORT

Puh: +46 8 – 121 50 520
Sähköposti: support@mediaflow.com