Nyheter i Mediaflows plattform – 2021-05-19

Förbättringar i gränssnitt och chatt, nytt namn på Mediaflows standardgrupp och lite annat smått och gott. Läs mer om ändringarna i den senaste uppdateringen här.

Mediaflow 3.0 Build 2021-05-19

Gruppnamnet MediaflowPro-användare har bytt namn till Alla användare

Mediaflowpro-användare är en grupp som kontrollerar standardinställningar för alla användare i systemet. För att göra detta tydligare har vi nu bytt namn på gruppen till Alla användare.

Uppdaterat utseende på fliken Användare

Fliken Användare under Inställningar har fått ett mer överskådligt utseende med profilbilder och dessutom klickbara länkar till grupperna som användaren är med i.

Uppdatering på fliken Grupper

På fliken Grupper under Inställningar är det nu möjligt att klicka direkt på namnen på användarna som är med i gruppen för att administrera användaren.

Undertexter i .srt- och .vtt-format hanteras inte längre som okända filer

Filtyperna .srt och .vtt har nu fått en ikon och informationstext istället för att som tidigare vara okänt filformat.

Egna namn på färgmärkningar visas vid färgmarkeringen under tumnaglar

Det är nu enklare att se vad färgmarkeringen på en fil betyder då namnet på färgmarkeringen syns när man pekar på den under tumnageln till filen.

Förbättringar i chattfunktionen

Det går nu att markera text i chatten och länkar blir klickbara. Meddelanden formateras bättre, speciellt i chatt med supporten.

Förtydligat utseende kring saknad data på info-fliken

Nu visas alltid ett streck “-” på de fält som saknar data.

Buggfixar

Rättat ett fel där SSO-inloggningen till en portal ibland kunde kopplas ifrån

Autocomplete-förslag från vissa webbläsare dyker inte längre upp och täcker över andra fält i systemet

Åtgärdat ett fel när det ibland inte gick att skriva in metadata på flera filer samtidigt

GDPR-mallar med giltighetstid sparas och fungerar nu korrekt

Funktionen Publicera under Använd fil är nu dold för dem som inte behöver den

Mediaflow Portal 1.12.0

Möjlighet att söka på innehåll i dokument

Sökningar i portalen kan nu även ge träffar på ord i dokument. Detta är som standard avstängt men funktionen går att koppla på. Kontakta vår support om du är intresserad av detta.

Mediaflow Videohanterare (OVP) 1.4.0

Det går nu att ladda ner vald posterbild till sin dator

Det finns en ny ikon för att ladda ner bilden så att man kan använda posterbilden i andra sammanhang.

Buggfixar

Videoklippet i dialogrutan Välj posterbild ligger nu på rätt plats vilket gör att knapparna syns för filmer som ej är i 16:9 format.

+ en hel del andra småfixar.