Nytt i Mediaflow – 13 juli 2021

Tydligare grupprättigheter, rättighet för att arkivera mappar, videostatistik (beta), ny högerklicksmeny i portal, möjlighet att infoga video i EpiServer samt många andra förbättringar och fixar.

Mediaflow 3.0 Build 2021-07-02

Gruppbehörigheter är nu tydligare

Vi har strukturerat om ordningen på våra gruppbehörigheter, bytt namn på några för att förtydliga samt tagit bort äldre behörigheter som inte längre är aktuella. Samtliga behörigheter har också fått en förklaringstext som dyker upp när man håller musen över en behörighet.

Ny gruppbehörighet för att kunna arkivera mappar

Under rubriken Behörigheter för mappar finns nu en ny rättighet som styr om grupper som ska kunna arkivera mappar eller inte. Behörigheten styr endast möjligheten att arkivera och avarkivera mappar, inte möjligheten att se dem.

OBS! Behörigheten är automatiskt avslagen på alla grupper, även befintliga, så man måste aktivera den för de grupper som ska kunna arkivera.

Tydligare markering för arkiverade mappar

Vi har nu gjort det tydligare vilka mappar som är arkiverade när man väljer att visa dessa i mappträdet.

Uppdaterat styling och hur information visas i Infofliken

Det är nu tydligare och mer information visas.

Före                                                                                                          Efter

 

Dialogrutan för att visa fotoplats är uppdaterad

Tidigare visades inte kartan i hela dialogrutan.

 

Buggfixar och mindre förbättringar

Ordnat så att sortering av filer i bokstavsordning alltid fungerar korrekt

Lagt till hovereffekter och uppdaterat styling på formuläret Lägg till användning

Fixat fel när det ibland inte gick att koppla en person i GDPR-modulen till en fil som saknade preview-bild

Fixat fel som gjorde att filer som var låsta för nedladdning ibland inte gick att ladda ner om de låg som en version

 

Mediaflow 3.0 Build 2021-07-02 (För kunder med Video Manager)

OVP byter namn till Video Manager

När man ska öppna en fil i Video Manager så heter alternativet inte längre Hantera fil (OVP) utan istället Hantera i Video Manager.

Kunna komma åt en url till ett videoklipp

Om man har tilläggsmodulen Video Manager så är det nu möjligt att komma åt en url direkt till videoklippet.

Videostatistik – Beta

Nu är det möjligt att hitta videostatistik inne i Mediaflow. För att kunna se den behöver  gruppbehörigheten Tillgång till videostatik var aktiverad. Den finns under rubriken Video Manager.

Det går då att klicka på en videofil i mediabanken och få upp statisik i infofliken.

Där är det också möjligt att klicka på Utökad statistik för att få en mer detaljerad statistik. Där går det att se hur många visningar videon har på alla ställen den publicerats, nedbrutet på enhet. Det går också att se hur många som sett videon under vissa dagar, vilka veckodagar den visats och vilken tid på dygnet flest tittar.

Det är också möjligt att se vilka delar av filmen som tittarna sett och där går det också att få upp en spelare för att snabbt granska vad som visas i filmen vid den tidpunkt där man har extra många tittare eller där man tappar tittare.

Mediaflow Portal 1.14.0

Ny meny när man högerklickar på filer

Nu går det snabbare att jobba med bilder på samma sätt som det gör inne i Mediaflow. Man snabbt hämta en eller flera filer med nedladdningsformat eller i original samt lägga i urval.

Möjlighet att visa upp en färgmarkering + text i högerpanelen

Nu går det att dela ut den text som finns kopplas till en färgmarkering. Den är fortsatt möjligt att endast dela ut märkningen utan text.

Mall 5 (Plusportal) kan nu ha olika format på puffarna på startsidan

Mallen har som standard kvadratiska bilder och alla bilder beskärs till detta. Nu är det möjligt att även beskära bilder som laddas upp fritt vilket görs att det att ha andra proportioner på puffarna.

 

Buggfixar och mindre förbättringar

 • Portalanvändare kan nu ha lösenord som innehåller Å, Ä och Ö

Mediaflow Live 1.2.0

Felsida när sändningar inte hittas

Besöker man en felaktig länk på live.mediaflow.com så kommer man till en felsida med information istället för att sidan inte kan hittas.

Buggfixar och mindre förbättringar

 • Fixat att livesändningarna inte alltid fick en posterbild när de flyttades till mediabanken
 • Fixat att det inte alltid gick att avpublicera en sändning från portalerna i efterhand

EpiServer Video 1.0.0

Nu är det möjligt att infoga video i EpiServer via en ny integrationen. Information om hur den installeras finns i vår knowledge base.

För er som använder EpiServer med TinyMCE så dyker det upp en ny ikon automatiskt i verktygsfältet. För att infoga video i block krävs att detta block skapas i EpiServer av er eller av konsulter.

https://support.mediaflow.com/hur-installerar-jag-mediaflows-episerver-plugin

 

Customer-API Build 2021-07-02

Endpoint för att ändra mappar

 • Det är möjligt att
 • Ändra mappnamn
 • Ändra visningsläge
 • Sätta sökord på mappen och även gör det på undermappar (samt skriva över eller behålla befintliga sökord

Endpoint för att ändra metadata i filer

 • Lägga till sökord (och behålla befintliga)
 • Lägga till sökord (och radera befintliga)
 • Ta bort sökord
 • Sätta färgmarkering
 • Sätta rating
 • Ange fotograf
 • Ange benämning
 • Ange filnamn
 • Ange beskrivning
 • Ange viktiga instruktioner