Plattformen / Mediaflow Content Hub /

En effektivere arbeidsprosess

Mediaflow Content Hub er ikke bare en plass for å lagre deres filer, det er også et helt system for forenkling av arbeidsprosesser via mange smarte filfunksjoner.

Del filer via unike weblenker

Weblenker er en smidig måte å distribuere og dele med seg av filer til personer utenfor Mediaflow. Det er også en effektiv måte for å hente material. Weblenker kan nås uten behov for å logge inn i plattformen hvilket er perfekt om dere jobber sammen med eksterne fotografer, bildebyråer eller trykkerier. Metoden fungerer også for mer enn bare bilder. Weblenker er tilgjengelig for å dele valgfrie filer direkte fra Mediaflow istedenfor for å gå via WeTransfer, Dropbox eller Sprend.

Via en unik weblenke kan en mottaker utenfor Mediaflow, få tilgang til utvalgte bildefiler eksempelvis for godkjenning.

Publiser filer i deres
profilerte mediaportal

Med en mediaportal kan dere enklere dele filer fra Mediaflow og gjøre dem tillgjengelig for mange. Opprett for eksempel en mediabank for presse og journalister som kan nås direkte fra egen webside. En intern varemerkeportal på intranettet med begrenset tilgang er et annet populært valg.

I Mediaflow kan man enkelt søke opp og lete blant bilder, granske filer og laste dem ned i de format man selv ønsker. Vil dere nå en begrenset gruppe som for eksempel de ansatte, kan dere begrense adgangen til et bestemt nettverk eller kople portalen til deres AD.

Mediaflows mediaportaler er en tilleggsmodul.

En responsiv mediaportal med deres varemerke
– perfekt som for eksempel bildebank for presse.

Integrasjon for en smidig arbeidsprosess

Mediaflow har et antall ferdige integrasjoner til populære CMS-systemer og programvarer. Dere kan i Mediaflow styre hvilke filer som skal synes for webredaktørene i respektive system. Gjennom integrasjon kan webredaktøren finne bilder, PDFer og filmer for deretter å montere filene inne i sitt kjente CMS-miljø. Informasjon om publiseringen spares automatisk i Mediaflow. Det finnes også integrasjon til Microsoft Office 365 som gjør at dere får adgang til bildefilene på Mediaflow via både Word og PowerPoint.

Plugin til bl.a. Adobe InDesign gjør det mulig å hente filer direkte fra Mediaflow. Dere behøver ikke lenger å ha filer lokalt på egen datamaskin.

Samarbeid med kollegaer
direkte i plattformen

I Mediaflow har vi forberedt for et antall ulike kommunikasjons-verktøy. Plattformen gjør det enklere å samarbeide med andre brukere og kollegaer. Dere kan skape chattråder når dere bedømmer bilder sammen eller sende filer til hverandres innbokser direkte i Mediaflow. Dermed forsvinner behovet for å sende mediafiler og skjermdumper eksternt og minimerer samtidig risikoen ved å henvise til feil filer.

Send filer til kollegaer i organisasjonen på en smidig måte.

Skap material for markedsføring uten behov av eksterne program

Ved hjelp av Designgeneratoren kan dere skape enkle maler til organisasjonen for bruk til markedsføring- og kommunikasjon, uten behov for eksterne program eller forkunnskaper. Dere frigjør dermed markedsressurser og sikrer samtidig at de interne rettningslinjene følges for varemerket i selskapet.

Designgeneratorens enkle verktøy gjør det mulig å skape ferdige trykksaker uten behov av eksterne program eller forkunnskaper.

Åpne/Spare-plugin

Ved å bruke vår kostnadsfrie Åpne/Spare-plugin kan brukeren åpne filer fra nettskytjenesten direkte i valgfritt desktopprogram. Man slipper altså å legge dem først i en mappe på egen datamskin. Om en åpnet bildefil spares lokalt, spares den også automatisk i Mediaflow. Man velger om man vil erstatte den forrige filen eller om man vil skape en ny versjon.

En fordel som sparer tid er at man ikke lenger behøver å ha kontroll på lokale filversjoner manuelt. Risikoen minimeres for at det finnes nyere filversjoner på kollegaers lokale datamaskiner. Dere slipper manuelle moment som oppstår i en konvensjonell nettskylagrings-tjeneste da filer først lastes ned til webleserens temporære filer for siden å lastes opp på rett plass.

Eksempel: Du behøver å retusjere et bilde. Du finner filen i Mediaflow i webleseren, og åpner bildet i Adobe Photoshop ved hjelp av vår plugin. Når du har retusjert ferdig, sparer du filen og velger å skrive over originalfilen som finnes i Mediaflow.

  • Trinn 1

    Velg hvilken fil du vil åpne i Mediaflow

  • Trinn 2

    Rediger din fil i ønsket program på din datamaskin

  • Trinn 3

    Når du sparer filen, spares den direkte til Mediaflow igjen. Du velger om du vil erstatte den eksisterende filen eller den ferdig behandlede filen som en ny versjon.

Det er smidig å åpne og spare filer fra Mediaflow i egne lokale program ved hjelp av vår kostnadsfrie Åpne/Spare-plugin.