Plattformen / Moduler /

Video Manager

Tilleggsmodul

Tekst dine videofilmer automatisk og presenter dem på deres webside eller i en playkanal. Vår fullt tillgjengelige videospiller har støtte for flere lyd- og bildespor, undertekster, samt for tegnespråk og syntolket video.

Jobb effektivere med all video på en plattform

Å bruke Mediaflow som videoplattform har månge fordeler sammenlignet med å ha en separat videoplattform. Først og fremst er den helt integrert i Mediaflow og dere kan håndtere filmene på akkurat samme måte som bilder og andre mediafiler. Deres medarbeidere behøver ikke å lære seg flere ulike system og dere får også ytterligere funksjoner som regnes som standard i Mediaflow. Det går eksempelvis å tagge med søkeord, stille inn rettigheter, kopple sammen med GDPR-godkjenning, dele med weblenker, publisere i mediaportaler/playkanaler samt på deres websider og intranett via Mediaflows CMS-integrasjoner. Fra før av finnes det også integrasjoner med YouTube og Vimeo. Utover disse standardfunksjonene tilbyr vår Video Manager utøket videfunksjonalitet for å blant annet kunne skape tillgjeneglig video, helt i rettning med webtillgjenglighetsdirektivet (EN 301549).

Spar tid med automatiske undertekster

Foruten støtte for undertekster dere selv har lastet opp, tilbyr Mediaflow muligheten til å skape undertekster automatisk. Dere slipper dermed tidkrevende arbeid med å skrive alle tekster selv, og dere kan enkelt redigere disse direkte i Mediaflows undertekstverktøy. Det er også mulig å skrive egna undertekster direkte i verktøyet.

Intuitivt undertekstverktøy hjelper dere å skape og redigere undertekster

Syntolket video

Det går å kopple et separat video- eller lydspor med syntolkning til video i Mediaflow. Titteren kan siden velge å se den syntolkede versjonen i mediaspilleren.

Det er enkelt å legge tll syntolking i deres video

Tegnspråkstolket video

Dere kan kopple et spor for tegntolkning till videoen. Velg om tegntolkningen skal vises i sammen med videoen, enten som et eget videospor eller som en fristående rute, som legges over eller ved siden av originalvideoen.

Tegnspråkstolkning kan for eksempel vises i en rute over videoen

Video på flere språk

Last opp lyd- eller videospor på andre språk og knytt de sammen til den opprinnelige videoen. Når sporene er aktiverte, går det meget enkelt å bytte mellom de ulike esporene i videospilleren.

Meget enkelt å bytte mellom språk i videoen

Tilgjengelig videospillere

Mediaflows videospiller har støtte for undertekster, syntolket og tegntolket video samt alternative lyd-/videospor til for eksempel ulike versjoner av videoen på andre språk. Det går også å vise opp undertekster som en transkribering, altså en tekstversjon som synes i en egen rute.

Videospilleren oppfyller alle de krav som stilles i webdirektivet og WCAG 2.1 nivå AA, så som mulighet til å navigere i spilleren med tastaturet, støtte for skjermlesere, tydlige kontraster, og at den også er tilpasset fargeblinde. Se lengre ned for flere detaljer.

Videospiller med støtte for undertekster og alternative spor som for eksempel tolkning av tegnspråk.

Playportal

Vår playportal kan tilpasses etter deres varemerke med både logo og farger. Dere kan selv skreddersy inneholdet gjennom å dele videoene deres fra Mediaflow, og kan tilpasse alt innehold så som tekster og notiser på startsiden, samt hvilke videokategorier som skal finnes. I tillegg velger dere om besøkerne skal kunne laste ned filmene.

BESØK EN PLAYPORTAL

Besøk vår kunde, Tillväxtverkets playportal

Her velger dere hvordan videoen skal presenteres.

Deres egen forside

Dere kan selv velge ut hvilken forside videoen deres skal vises med i deres playportal. Enten velger dere en bilderute i videoen som dere synes passer på en bra måte, eller så kan dere velge et bilde direkte fra Mediaflow, eller laste opp egen bildefil.

Streame live

Distribuer deres budskap personlig, forhåndsinnstilt og professionelt presentert – når og hvor det måtte passe deres målgruppe. Mediaflow Live er en tilleggstjeneste til Video Manager som lar dere Live-sende til nesten hvilken internettoppkopplingsenhet som helst. Både GDPR-sikkert, skalerbart og med servere i EU/EØS/Sverige.

Funksjoner i Mediaflows tilgjengelige videospiller

 • STØTTE FOR UNDERTEKSTER

  Mulighet til å vise undertekster.
  Støtte for undertekster på flere ulike språk.
  Støtte for å vise språk med andre alfabeter enn det latinske.
  Støtte for alternativt tekstspor med forklaringstekst

 • STØTTE FOR INTERAKTIV TRANSKRIBRERING

  Støtte for å vise undertekster som en løpende tekst i en separat rute der det som sies i videoen markeres i teksten i realtid.

 • STØTTE FOR ALTERNATIV LYD- OG BILDESPOR

  Støtte for å ha flere ulike lydspor tilkopplet en video, for eksempel ulike språk. Video-/lydsporet veksles bekymringsløst uten at videoen pauses ,eller starter om.

 • STØTTE FOR SYNTOLKET VIDEO

  Støtte for syntolket video der et separat videospor eller lydspor kan veksles til enkelt, og uten bekymring.

 • STØTTE FOR TEGNTOLKET VIDEO

  Støtte for å kunne vise tegntolkning i sammen med videoen. Enten som et eget videospor eller som en frittstående rute, som legges over eller ved siden av originalvideoen.

 • ENDRE VIDEOHASTIGHET

  Mulighet å justere hastighet på videoavspillingen.

Tilgjengelighetskrav som spilleren oppfyller (WCAG AA 2.1)

 • MULIGHET Å KONTROLLERE SPILLEREN MED TASTATURET

  Tydelig logikk for hvordan man navigerer med tab og andre taster.

 • STØTTE FOR SKJERMLESER/TYDELIG MERKING AV ULIKE FUNKSJONER

  Alle funksjoner skal ha tekster som beskriver deres funksjon. Dette så at en skjermleser kan forstå og bruke dem.

 • TYDELIG KONTRAST MELLOM TEKST, KONTROLLER, OG BAKGRUNN

  Alle visuelle element er tilpasset for at personer med synsnedsetting skal kunne bruke dem, og har tydlige kontraster mellom elementene.

 • RESPONSIVITET SÅ AT SPILLEREN FUNGERER PÅ ULIKE SKJERMSTØRRELSER

  Spilleren er tilpasset for å alltid fungere på ulike enheter, når webleseren er in-zoomet, eller når et zoom-verktøy brukes.

 • TILPASSET FOR FARGEBLINDE

  Ingen element bruker bare farge for å formidle informasjon. Spilleren testes mot ulike typer av fargeblindhet for å sikkerhetsstille at funksjonen er tydelig, også når en person ikke har fullt fargesyn.