Video Manager

Legg til undertekster automatisk på dine videofilmer og presenter dem på websiden eller i selskapets egen playkanal. Vår universell utformet videospiller har støtte for flere lyd- og bildespor, undertekster samt for tegnespråk og syntolket video.

WCAG 2.1 Nivå AA

Universell utforming av video med tegnspråktolkning, undertekster eller versjoner på andre språk.

Spar tid med automatisk teksting

Autogenerering av undertekstforslag direkte i verktøyet via GDPR-sikre servere i Norden. Korriger og publiser. Klart!

Egen videoportal

Velg blant flere maler som kan tilpasses deres grafiske profil.

Effektivere med all video på en plattform

Mediaflow som videoplattform har mange fordeler sammenlignet med andre alternativer.

Video Manager er helt integrert i plattformen og dere kan håndtere filmer på samme måte som bilder og øvrige mediafiler. Dere får også ekstra funksjoner med Mediaflow som vi regner som standard. Det går for eksempel å indeksere med søkeord, stille inn rettigheter, kople bilder sammen med GDPR-samtykker, dele via weblenker, publisere i mediaportaler/playkanaler og på websider samt på intranettet via CMS-integrasjoner. Fra tidligere finnes integrasjoner med både YouTube og Vimeo.

Utover disse standardfunksjonene tilbyr Video Manager utøket funksjonalitet for å kunne skape video i henhold til tilgjengelighetsdirektivet (EN 301549).

Legg til automatiske undertekster

Foruten støtte for undertekster som dere selv har lastet opp, tilbyr Mediaflow muligheten til å skape undertekster automatisk. Dere sparer tidkrevende arbeid med å skrive inn alle tekster selv, og kan finpusse dem direkte i Mediaflows verktøy etter behov. Det er selv-sagt også mulig å skrive egne undertekster direkte i plattformen.

Synstolket video

I Mediaflow går det å kople sammen et separat videospor eller lydspor, med synstolking til video. Besøkeren kan siden velge å se den syntolkede versjonen i mediaspilleren.

Video med tegnspråk

Dere kan kople et spor med tegnspråk sammen med videoen. Velg på hvilken måte som tegnspråket skal vises, enten som et eget videospor eller som en fristående bilderute. Dette sporet kan legges over eller ved siden av originalvideoen.

Video på flere språk

Lyd- og videospor på andre språk kan lastes opp og lenkes direkt til originalvideoen. Når sporene er aktiverte er det meget enkelt å bytte mellom de ulike sporene i videospilleren.

Tilgjengelig videospiller

Mediaflows videospiller har støtte for undertekster, syntolket- og tegntolket video, samt alternative lyd- og videospor. Dette er nyttig om man ønsker å skape en video på flere språk. Det går også å vise undertekster som en transkribering, altså en tekstversjon som synes i en særegen rute.

Videospilleren oppfyller alle de krav som stilles i webdirektivet og WCAG 2.1 nivå AA. Det innebærer mulighet for å navigere i spilleren med tastaturet, støtte for skjermleser, tydlige kontraster, og at den er tilpasset fargeblinde. Se lengre ned på siden for flere detaljer.

Deres egen plakatbilde

Dere kan selv velge ut hvilket plakatbilde deres video skal vises med i playportalen. Enten kan dere velge et bilde direkte fra selve videoen som dere synes passer godt inn, alternativt kan dere også velge et bilde direkte fra Mediaflow eller laste opp egen bildefil.

Playportal

Vår playportal kan tilpasses etter deres varemerke med både logo og farger. Dere kan selv skreddersy inneholdet gjennom å dele videoene deres fra Mediaflow, og kan tilpasse alt innehold så som tekster og notiser på startsiden, samt hvilke videokategorier som skal finnes. I tillegg velger dere om besøkerne skal kunne laste ned filmene.

Besøk en Playportal

Besøk vår kunde, Tillväxtverkets playportal

Besøk portalen

Strømme live

Distribuer deres budskap personlig og professionelt – når og hvor det måtte passe målgruppen. Mediaflow Live er en tilleggstjeneste til Video Manager som lar dere sende Live til nesten hvilken som helst enhet med internettoppkoppling. Både GDPR-sikret, skalerbart og med servere i EU/EØS/Sverige.

Live

Nå ut til mennesker over hele verden med personlig kommunikasjon på deres betingelser. Mediaflow Live er en tilleggstjeneste til Video Manager som gjør det enklere å strømme video via en skalerbar og GDPR-sikret infrastruktur.

Funksjoner i Mediaflows tilgjengelige videospiller

  • Mulighet til å vise undertekster.
  • Støtte for undertekster på flere ulike språk.
  • Støtte for å vise språk med andre alfabeter enn det latinske.
  • Støtte for alternativt tekstspor med forklaringstekst

Støtte for å vise undertekster som en løpende tekst i en separat rute, der det som sies i videoen markeres i teksten i realtid.

Støtte for å ha flere forskjellige lydspor tilkoplet en video, for eksempel ulike språk. Video-/lydsporet veksles bekymringsløst uten at videoen pauses eller startes om.

Støtte for syntolket video der et separat video- eller lydspor kan veksles mellom på en enkel og bekymringsfri måte.

Støtte for å kunne vise tegntolkning i sammen med videoen. Enten som et videospor eller en frittstående rute som legges over eller ved siden av originalvideoen.

Mulighet til å justere hastigheten på avspillingen av videoen.

Tilgjengelighetskrav som spilleren oppfyller (WCAG AA 2.1)

Tydelig logikk for hvordan man navigerer med tab og andre taster.

Alle funksjoner har tekster som beskriver deres individuelle funksjon. Det letter både for forståelse og bruk.

Alle visuelle element er tilpasset for at personer med synsnedsetting skal kunne bruke dem, og har derfor tydlige kontraster mellom elementene.

Spilleren er tilpasset for å alltid fungere på ulike enheter f. eks. når webleseren er zoomet inn, eller når et zoom-verktøy brukes.

Ingen element bruker kun farge for å formidle informasjon. Spilleren testes mot ulike typer av fargeblindhet for å sikkerhetsstille at funksjonene er tydelige, også når en person ikke har fullt fargesyn.

Enkelt, skalerbart og prisverdig

Mediaflow er en svensk skytjeneste som brukes av tusenvis av kommunikatører, kreatører, webredaktører og markedsførere. Da tjenesten er i skyen og lett tilgjengelig via nettleseren din, kreves det heller ingen investering i maskinvare, noe som gjør at både små og store organisasjoner enkelt og raskt kan komme i gang.

Til toppen av siden