All video i en plattform

Presentera era videofilmer på er webbplats eller i en playkanal. Vår fullt tillgängliga videospelare har stöd för flera ljud- och bildspår, undertexter och för teckentolkad och syntolkad video. Tack vare en smart taligenkänningsmotor kan ni också skapa underlag för undertexter på några minuter vilket sparar tid och resurser.

WCAG 2.1 Nivå AA

Tillgänglighetsanpassa era videos med teckenspråkstolkning, undertexter eller versioner på andra språk.

Spara tid med autotextning

Autogenerera undertextsförslag direkt i verktyget via GDPR-säkra servrar i Norden. Korrigera och publicera. Klart!

Egen videoportal

Välj grafisk profil bland flera mallar och anpassa sedan efter ert egent varumärke.

Jobba effektivare med all video i en plattform

Att använda Mediaflow som videoplattform har många fördelar jämfört med att ha en separat videoplattform.

Först och främst är den helt integrerad i Mediaflow och ni kan hantera filmerna på samma sätt som bilder och andra mediafiler. Era medarbetare behöver inte lära sig flera olika system och ni får flera andra funktioner som är standard i Mediaflow. Du kan till exempel tagga med sökord, sätta rättigheter och koppla ihop filmer med GDPR-medgivanden. Dela ut och samarbeta med hjälp av webblänkar. Du kan publicera filmerna i mediaportaler eller playkanaler och montera dem på era webbplatser och intranät genom Mediaflows CMS-integrationer. Dessutom finns också integrationer med Youtube och Vimeo.

Utöver dessa standardfunktioner finns det i vår Video Manager utökad videofunktionalitet, för att bland annat kunna skapa tillgänglig video, i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet (EN 301549).

Spara tid med automatiska undertexter

Förutom stöd för undertexter ni själva laddar upp, erbjuder Mediaflow möjligheten att skapa undertexter automatiskt.

Du slipper det tidsödande arbetet att själv skriva all text och du kan sedan enkelt redigera den direkt i Mediaflows undertextverktyg. Det är också möjligt att skriva egna undertexter direkt i verktyget.

Syntolkad video

Du kan koppla ett separat videospår eller ljudspår med syntolkning till en video i Mediaflow. Tittaren kan sedan välja att se den syntolkade versionen i mediaspelaren.

Teckenspråkstolkad video

Koppla ett teckenstolkningsspår till videon. Välj om teckentolkningen skall visas ihop med videon antingen som ett eget videospår eller som en fristående ruta som läggs ovanpå eller bredvid originalvideon.

Video på flera språk

Ladda upp alternativa ljud- och videospår på andra språk och koppla till er video. När spåren är aktiverade går det sedan enkelt att sömlöst växla mellan spåren i videospelaren.

Tillgänglig videospelare

Mediaflows videospelare har stöd för undertexter, syntolkad och teckentolkad video och alternativa ljud-/videospår för till exempel versioner på andra språk.

Det går också att visa upp undertexterna som en transkribering, alltså en textversion som syns i en egen ruta. Videospelaren uppfyller alla de krav som ställs i webbdirektivet och WCAG 2.1 nivå AA, såsom möjlighet att navigera i spelaren med tangentbordet, stöd för skärmläsare, tydliga kontraster och att den är anpassad för färgblinda. Se längre ner för mer detaljer.

Playportal

Beställ även en playportal från Mediaflow så kan den anpassas efter ert varumärke med er logotyp och era färger.

Ni skräddarsyr själva innehållet genom att dela ut era videos från Mediaflow och justerar texter och puffar på startsidan samt vilka videokategorier som ska finnas. Om ni vill så låter ni besökarna ladda ner filmerna.

Besök en Playportal

Titta på vår kund Tillväxtverkets playportal

Besök portalen

Er egen posterbild

Välj själva hur er video ska frontas i er playportal. Antingen väljer ni en bildruta i videon som ni tycker representerar den på ett bra sätt, eller så kan ni välja en bild direkt från Mediaflow eller ladda upp en egen bildfil.

Sänd live

Förmedla ert budskap personligt förpackat och professionellt presenterat – när och var det passar er publik.

Mediaflow Live är en tilläggstjänst till Video Manager som låter er livesända till nästan vilken internetuppkopplad enhet som helst. GDPR-säkert, skalbart och med servrar i Sverige.

Live

Nå ut till människor över hela världen med personlig kommunikation på deras villkor. Mediaflow Live är en tilläggstjänst till Video Manager som gör det lätt att streama med en skalbar och GDPR-säker infrastruktur.

Funktioner i Mediaflows tillgängliga videospelare

  • Möjlighet att visa undertexter.
  • Stöd för undertexter på flera olika språk.
  • Stöd för att visa språk med andra alfabet än det latinska.
  • Stöd för alternativt textspår med förklaringstext.

Stöd för att visa upp undertexter som en löptext i en separat ruta där det som sägs i videon markeras i texten i realtid.

Stöd för att ha flera olika ljudspår kopplat till en video, till exempel för olika språk. Video-/ljudspåret växlas sömlöst utan att videon pausas eller startar om.

Stöd för syntolkad video där antingen ett separat videospår eller ljudspår kan växlas till sömlöst.

Stöd att att kunna visa upp teckenspråkstolkning ihop med videon. Antingen som ett eget videospår eller som en fristående ruta som läggs ovanpå eller bredvid originalvideon.

Möjlighet att ändra hur snabbt videon spelas upp.

Tillgänglighetskrav som spelaren uppfyller (WCAG AA 2.1)

Tydlig logik för hur man navigerar med tabbar och andra tangenter.

Alla funktioner ska ha texter som beskriver deras funktion. Detta så att en skärmläsare kan förstå och använda dem.

Alla visuella element är anpassade för att personer med synnedsättning ska kunna använda dem med tydliga kontraster mellan elementen.

Spelaren är anpassad för att alltid fungera på olika enheter, när webbläsaren är inzoomad eller ett zoomverktyg används.

Inga element använder enbart färg för att förmedla information. Spelaren testas mot olika typer av färgblindhet för att säkerställa att funktionen är tydlig även när en person inte har fullt färgseende.

Enkelt, skalbart och prisvärt

Mediaflow är en svensk molntjänst som används av tusentals kommunikatörer, kreatörer och marknadsförare. Eftersom tjänsten ligger i molnet och enkelt nås med din webbläsare kräver den inte heller i några investeringar i hårdvara, vilket gör det lätt att komma igång för både stora och mindre organisationer.

Åk till toppen