Tilgjengelighetsstandarden WCAG

Den svenske ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” gjelder tjenester og informasjon som en offentlig aktør tilbyr på en nettside eller en mobilapplikasjon, og den setter krav til at denne skal være tilgjengelig. Med Mediaflow får du tilgang til flere funksjoner som gjør det enklere for deg å etterleve loven.

Vi tilbyr en videospiller som oppfyller kravene som er satt for video ("tidsavhengig media") i henhold til EN 301 549 V2.1.2, og dermed også WCAG 2.1. Våre CMS-plugins hjelper blant annet med håndtering av alt-tekster ved at du kan importere forhåndsutfylte tekster fra Mediaflow automatisk til dine nettverktøy.

Imidlertid oppfyller ikke administrasjonsverktøyet Mediaflow alle kravene som er satt i tilgjengelighetsdirektivet. Dette gjelder også deler som er ment for administrativ virksomhet, som videohåndtering, CMS-verktøy for webredaktører og så videre. Interne systemer som for eksempel sakshåndteringssystemer, personaladministrative systemer eller andre interne nettbaserte systemer omfattes heller ikke av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Likevel streber vi etter at alle deler av Mediaflow skal være enkle å bruke, tydelige og effektive for alle våre kunder.

Tilgjengelig viedospiller

Vår tilgjengelige videospiller støtter flere lyd- og bildespor, undertekster samt video med tegnspråkstolkning og synstolking. 

Til toppen av siden