Personvern og GDPR

Mediaflow jobber aktivt med GDPR-spørsmål og datasikkerhet. Dette gjelder både data vi behandler som selskap og også i tjenestene vi tilbyr. Vi har stort fokus på å oppfylle kravene til personvern fra våre kunder, både innen offentlig sektor og for kommersielle kunder med forretningskritiske prosesser som e-handel, med mer.

Vår personvernombud (DPO) arbeider med avtaler og GDPR-relaterte spørsmål sammen med en personverngruppe bestående av fem personer i selskapet, som møtes jevnlig og har kontinuerlig kontakt med ekspertjurister på dette området.

Vårt GDPR-arbeid innebærer å overvåke lovgivningen rundt GDPR og personvern, inngå Databehandleravtaler (DBA) og selvfølgelig sørge for at vi som selskap følger GDPR. En sentral del av våre tjenester og produkter er å hjelpe våre kunder med å oppfylle kravene til databeskyttelseslovgivningen. For eksempel tilbyr vi en GDPR-modul som enkelt knytter personer til filer (særlig bilder og videoer) og samtykker. Muligheten til å opprette digitale samtykker med digital signatur via mobile BankID-er er også en meget populær funksjon.

I Mediaflow kan våre kunder selv oppgi og oppdatere kontaktopplysninger for sitt eget personvernombud, ansvarlig for hendelseshåndtering og kontaktperson for DBA, driftsforstyrrelser, osv.

Innenfor Mediaflow-systemet overføres ingen filer, data eller personopplysninger til underleverandører i eller utenfor Sverige. Hvis kunder ønsker å bruke funksjonen for automatisk opprettelse av undertekster ("transkribering") for videoer ved hjelp av vår modul Video Manager, bruker vi underleverandøren Lingsoft (Finland) for å levere denne tjenesten, med mindre annet er avtalt med kunden. Lingsoft har ingen underleverandører og behandler all data i sine datasentre i Finland.

For mer informasjon om hvordan vi håndterer personvernet ditt og personopplysningene dine, se vår personverninformation.

Til toppen av siden