Personvern og GDPR

Mediaflow har et aktivt og kontinuerlig sikkerhetsarbeid som berører spørsmål gjeldende personvern og GDPR. Til tross for at vi er et selskap i kraftig vekst, legger vi likevel store ressurser på at våre kunder skal kjenne seg trygge med våre produkter. Det gjelder både for offentlig sektor og for våre kommersielle kunder med forretningskritiske prosesser for e-handel og detaljhandel. Personvernsombudet (DPO) arbeider spesielt med fokus på avtaler og regelverk relatert til GDPR. Det gjøres i en nøye utvalgt personverngruppe som består av fem personer i Mediaflow. Gruppen møter ekspertjurister regelmessig av hensyn til nettopp sikkerhetsrelaterte spørsmål.

Vårt sikkerhetsarbeid inneholder bl. a. videreutdannelse og overvåkning av lovgivning rundt GDPR og personvern, inngåelse av personvernavtaler med våre kunder samt vårt egne interne sikkerhetsarbeid i selskapet. Vi utvikler og tilbyr kontinuerlig nye funksjoner i våre produkter og tjenester som vil underlette det daglige arbeidet for våre kunder når det kommer til oppfylling av GDPR. Mediaflow kan for eksempel tilby en attraktiv GDPR-modul som gjør det enkelt å kople personer til mediafiler (ikke minst til bilder) eller samtykker til bilder. En populær funksjon er at man kan skape digitale samtykker ved hjelp av digital signering, f. eks. via BankID på mobiltelefonen.

Våre kunder kan i Mediaflow selv skrive inn og oppdatere interne kontaktopplysninger som bl. a. personvernombud, insidentombud og kontakt ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Innenfor systemet skjer ingen overføringer av filer, data eller personopplysninger til underleverandører i eller utenfor Sverige. Dette gjelder også dersom kunden ønsker å bruke funksjonen til automatisk å lage undertekster («transkribere») for video med vår modul Video Manager. Med mindre annet er avtalt med kunden, bruker vi Lingsoft som underleverandør for å kunne yte den tjenesten. De har på sin side ingen underleverandører og håndterer all data i sine datasentre i Finland.

Se også vår Personverninformasjon.

Til toppen av siden