Resurser /

Tryggt och säkert

Här hittar ni information om allt som rör integration, säkerhet, GDPR och tillgänglighet. 

Dataskydd och GDPR

Mediaflow har ett aktivt arbete runt GDPR-frågor och datasäkerhet. Trots att vi inte är ett jättestort bolag lägger vi mycket resurser för att möta kraven på dataskydd från våra kunder, inte minst inom offentlig sektor och för kommersiella kunder med affärskritiska flöden för e-handel etc. Vår DPO jobbar särskilt med avtal och GDPR-relaterat arbete tillsammans med en dataskyddsgrupp bestående av fem personer i bolaget som träffas regelbundet och har kontinuerliga avstämningar med expertjurister för dessa frågor.

Vårt GDPR-arbete innefattar bl a egen fortbildning och bevakning av lagstiftning runt GDPR och dataskydd, teckna Personuppgiftbiträdesavtal (PUBA) med våra kunder och givetvis även se över vår egen efterlevnad av GDPR som bolag. Dessutom utvecklar och erbjuder även funktioner i våra produkt/tjänst som underlättar kundernas dagliga arbete med att uppfylla GDPR. Exempelvis erbjuder vi en GDPR-modul för att enkelt kunna koppla personer till filer (inte minst till bilder) och medgivanden. En mycket omtyckt funktion är att kunna skapa digitala medgivanden med digital signering via bl a mobilt BankID.

Kunden kan själv i Mediaflow även ange och uppdatera kontaktuppgifter för bl a kundens dataskyddsombud, incidentombud och kontakt för driftsstörningar.

Inom systemet sker inga överföringar av filer, data eller personuppgifter till underleverantörer i eller utanför Sverige. Detta gäller också om kunden önskar använda funktionen att automatiskt skapa undertexter (“transkribera”) till video med vår modul Video Manager. Om inget annat avtalats med kunden använder vi Lingsoft som underleverantör för att kunna tillhandahålla den tjänsten. De har i sin tur inga underleverantörer och hanterar all data i sina datacenter i Finland.

Se även vår Dataskyddspolicy.