Dataskydd och GDPR

Mediaflow arbetar aktivt med GDPR-frågor och datasäkerhet. Både när det gäller data vi behandlar som bolag, men även i de tjänster som vi erbjuder. Vi har stort fokus på att möta kraven på dataskydd från våra kunder, inom offentlig sektor och för kommersiella kunder med affärskritiska flöden för e-handel, och så vidare.

Vår DPO jobbar med avtal och GDPR-relaterade frågor tillsammans med en dataskyddsgrupp bestående av fem personer i bolaget, vilka träffas regelbundet och har kontinuerliga avstämningar med expertjurister i dessa frågor.

Vårt GDPR-arbete handlar om att bevaka lagstiftningen runt GDPR och dataskydd, teckna Personuppgiftbiträdesavtal (PUBA) och givetvis även se till att vi själva följer GDPR som bolag. En central del i våra tjänster och produkter är att de hjälper våra kunder att uppfylla datalagkraven. Till exempel erbjuder vi en GDPR-modul för att smidigt koppla personer till filer (inte minst bilder och filmer) och medgivanden. Möjligheten att skapa digitala medgivanden med digital signering via bland annat mobilt BankID är också en mycket omtyckt funktion.

I Mediaflow kan våra kunder själva ange och uppdatera kontaktuppgifter till eget dataskyddsombud, incidentombud och kontaktperson för PUB-avtal, driftsstörningar och så vidare.

Inom Mediaflow-systemet sker inga överföringar av filer, data eller personuppgifter till underleverantörer i eller utanför Sverige. Om kunder önskar använda funktionen att automatiskt skapa undertexter (“transkribera”) till video med vår modul Video Manager använder vi underleverantören Lingsoft (Finland) för att tillhandahålla den tjänsten, om inget annat avtalats med kunden. Lingsoft har i sin tur inga underleverantörer och hanterar all data i sina datacenter i Finland.

För mer information om hur vi hanterar din integritet och personuppgifter, se vår Integritetsskyddsinformation.

Åk till toppen