Saavutettavuusdirektiivi / WCAG

Koska suuri osa asiakkaistamme on julkishallinnossa, olemme jo pitkään olleet tekemisissä saavutettavuuteen liittyvien vaatimusten ja mahdollisuuksien kanssa.

Vaatimukset, joita saavutettavuudelle asetetaan digitaalisia julkisia palveluja koskevassa laissa, koskevat palveluja ja tietoja, joita julkinen toimija tarjoaa verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kautta. Mediaflow’lla on useita toimintoja, jotka tekevät lain noudattamisen asiakkaalle helpommaksi. Tarjoamme esimerkiksi videosoittimen, joka täyttää videolle asetetut vaatimukset (”ajasta riippuvainen media”) standardin EN 301 549 V2.1.2 ja siten myös WCAG 2.1: n mukaisesti. CMS-laajennuksemme auttaa myös muun muassa alt-tekstien hallinnassa, koska Mediaflow tarjoaa esitäytettyjä tekstejä.

Mediaflow-hallintatyökalu ei kuitenkaan täytä kaikkia saavutettavuusdirektiivissä asetettuja vaatimuksia. Tämä koskee myös hallinnollisia toimintoja varten tarkoitettuja osia, kuten verkkolinkkejä, videohallintaa, verkkotoimittajien CMS-työkaluja jne. Sisäiset järjestelmät, kuten asianhallintajärjestelmät, henkilöstöhallintojärjestelmät tai muut sisäiset verkkopohjaiset järjestelmät, eivät myöskään kuulu digitaalisten julkisten palvelujen saavutettavuudesta annetun lain soveltamisalaan (lue lisää täältä). Pyrimme kuitenkin siihen, että kaikki Mediaflow’n osat ovat helppokäyttöisiä, selkeitä ja tehokkaita asiakkaillemme.

Sivun alkuun