En effektivere arbeidsprosess

Mediaflow Content Hub er ikke bare en plass for å lagre deres filer, det er også et helt system for forenkling av arbeidsprosesser via mange smarte filfunksjoner.

Del filer via unike nettlenker

Nettlenker er en smidig måte å distribuere og dele med seg av filer til personer utenfor Mediaflow. Det er også en effektiv måte for å hente material. Nettlenker kan nås uten behov for å logge inn i plattformen hvilket er perfekt om dere jobber sammen med eksterne fotografer, bildebyråer eller trykkerier. Metoden fungerer også for mer enn bare bilder. Nettlenker er tilgjengelig for å dele valgfrie filer direkte fra Mediaflow istedenfor for å gå via WeTransfer, Dropbox eller Sprend.

Nettlenker

Del og ta imot filer på en effektiv måte for leveranse, utvalg og korrektur via en unik nettlenk. Perfekt i samarbeid med eksterne fotografer, byråer og trykkerier, eller i en større organisasjon.

Publiser filer i deres profilerte mediaportal

Med en mediaportal kan dere enklere dele filer fra Mediaflow og gjøre dem tillgjengelig for mange. Opprett for eksempel en mediabank for presse og journalister som kan nås direkte fra egen webside. En intern varemerkeportal på intranettet med begrenset tilgang er et annet populært valg.

I Mediaflow kan man enkelt søke opp og lete blant bilder, granske filer og laste dem ned i de format man selv ønsker. Vil dere nå en begrenset gruppe som for eksempel de ansatte, kan dere begrense adgangen til et bestemt nettverk eller kople portalen til deres AD.

Mediaflows mediaportaler er en tilleggsmodul.

Mediaportaler

Med en mediaportal kan dere enkelt dele ut filer fra Mediaflow og på den måten gjøre filene tilgjengelig for et større publikum. Som eksempel kan dere skape en bildemediabank tilpasset presse og journalister som kan nås fra deres webside. En intern varemerkeportal med tilgang gjennom intranettet er et annet bruksområde.

Integrasjon for en smidig arbeidsprosess

Mediaflow har et antall ferdige integrasjoner til populære CMS-systemer og programvarer. Dere kan i Mediaflow styre hvilke filer som skal synes for webredaktørene i respektive system. Gjennom integrasjon kan webredaktøren finne bilder, PDFer og filmer for deretter å montere filene inne i sitt kjente CMS-miljø. Informasjon om publiseringen spares automatisk i Mediaflow. Det finnes også integrasjon til Microsoft Office 365 som gjør at dere får adgang til bildefilene på Mediaflow via både Word og PowerPoint.

Integrasjoner

Mediaflow er enkelt å integrere med andre system og tjenester via ferdige integrasjoner og plugins. Hver gang et bilde monteres i noen av våre plugins, spares all informasjon om publiseringen i Mediaflow. Når lisensrettighetene for et bilde løper ut, kan dere slå dere til ro med at full oversikt finnes på hvor bildet til enhver tid har blitt brukt.

Samarbeid med kollegaer direkte i plattformen

I Mediaflow har vi forberedt for et antall ulike kommunikasjons-verktøy. Plattformen gjør det enklere å samarbeide med andre brukere og kollegaer. Dere kan skape chattråder når dere bedømmer bilder sammen eller sende filer til hverandres innbokser direkte i Mediaflow. Dermed forsvinner behovet for å sende mediafiler og skjermdumper eksternt og minimerer samtidig risikoen ved å henvise til feil filer.

Skap material for markedsføring uten behov av eksterne program

Ved hjelp av Designgeneratoren kan dere skape enkle maler til organisasjonen for bruk til markedsføring- og kommunikasjon, uten behov for eksterne program eller forkunnskaper. Dere frigjør dermed markedsressurser og sikrer samtidig at de interne rettningslinjene følges for varemerket i selskapet.

Designgenerator

Ved hjelp av Designgeneratoren blir produksjon av markedsføring- og kommunikasjonsmaterial en inspirerende og enkel oppgave, og det uten behov for hverken eksterne program eller forkunskaper.

Åpne/Spare-plugin

Ved å bruke vår kostnadsfrie Åpne/Spare-plugin kan brukeren åpne filer fra nettskytjenesten direkte i valgfritt desktopprogram. Man slipper altså å legge dem først i en mappe på egen datamskin. Om en åpnet bildefil spares lokalt, spares den også automatisk i Mediaflow. Man velger om man vil erstatte den forrige filen eller om man vil skape en ny versjon.

En fordel som sparer tid er at man ikke lenger behøver å ha kontroll på lokale filversjoner manuelt. Risikoen minimeres for at det finnes nyere filversjoner på kollegaers lokale datamaskiner. Dere slipper manuelle moment som oppstår i en konvensjonell nettskylagrings-tjeneste da filer først lastes ned til webleserens temporære filer for siden å lastes opp på rett plass.

Eksempel: Du behøver å retusjere et bilde. Du finner filen i Mediaflow i webleseren, og åpner bildet i Adobe Photoshop ved hjelp av vår plugin. Når du har retusjert ferdig, sparer du filen og velger å skrive over originalfilen som finnes i Mediaflow.

Til toppen av siden