Tilgjengelighetsdirektivet / WCAG

Ettersom en stor andel av våre kunder arbeider i offentlig sektor, har vi under en lengre tid undersøkt de krav og muligheter som gjelder innenfor tilgjengelighet.

De krav som berører tilgjengelighet til følge av ”Loven om tilgjengelighet for digital offentlig service” gjelder informasjon og tjenester som offentlige organisasjoner publiserer på en webside eller i en mobilapp. Med Mediaflow får man et flertall funksjoner som hjelper våre kunder å etterleve direktivet. Eksempelvis tilbyr vi en videospiller som oppfyller kravene som beskrevet for video (”tidsavhengig media”) i følge EN 301 549 V2.1.2, og dermed også WCAG 2.1. Vår CMS-plugin hjelper også til med redigering av bl.a. alt-tekster ved at man kan ha tekster ferdig ifylt på forhånd fra Mediaflow.

Plattformen i Mediaflow oppfyller ikke samtlige av de krav som er beskrevet i tilgjengelighetsdirektivet. Det gjelder eksempelvis deler av systemet som er beregnet for administrativ virksomhet som weblenker, videohåndtering, CMS-verktøy for webredaktører etc. Interne system som for eksempel system for oppgavehåndtering, personal-administrative system eller øvrige interne webbaserte system, omfattes ikke av loven om tilgjengelighet gjeldende digital offentlig tilgjengelighet (les mer her). Derimot strever vi på Mediaflow etter at alle våre komponenter skal være enkle å bruke samtidig som de er tydlige og effektive for alle våre kunder. 

Til toppen av siden