Anpassa Mediaflow efter hur ni jobbar

Med våra moduler kan ni skräddarsy arbetsflödena efter era behov. Webblänksmodulen ingår alltid i Mediaflow medan de övriga modulerna används för att bygga ut plattformen med ny funktionalitet.

Webblänkar

Dela och ta emot filer på ett effektivt sätt för leverans, urval eller korrektur via en unik länk. Perfekt för ett arbetsflöde med externa fotografer, byråer och tryckerier eller i en stor organisation.

Mediaportaler

Med en mediaportal kan ni dela ut era filer från Mediaflow och på så sätt göra dem tillgängliga för fler. Som exempel kan ni skapa en pressmediabank för journalister som nås från er webbplats eller en intern varumärkesportal på ert intranät.

Video Manager

Presentera era videofilmer på er webbplats eller i en playkanal. Vår fullt tillgängliga videospelare har stöd för flera ljud- och bildspår, undertexter och för teckentolkad och syntolkad video. Tack vare en smart taligenkänningsmotor kan ni också skapa underlag för undertexter på några minuter vilket sparar tid och resurser.

Enkla layoutmallar anpassade efter ditt varumärkes riktlinjer

Med hjälp av Designgeneratorn kan ni förse er organisation med lättanvända mallar för marknadsförings- och kommunikations- material utan externa program eller förkunskaper.

Ni frigör interna marknadsresurser och säkrar samtidigt varumärkesriktlinjerna i er organisation.

Live

Presentera era videofilmer på er webbplats eller i en playkanal. Vår fullt tillgängliga videospelare har stöd för flera ljud- och bildspår, undertexter och för teckentolkad och syntolkad video. Tack vare en smart taligenkänningsmotor kan ni också skapa underlag för undertexter på några minuter vilket sparar tid och resurser.

GDPR och personregister

Hantera personuppgifter och avtal smidigt och säkert. Inhämta medgivanden via vår digitala signeringstjänst och bli varnad om filer inte är GDPR-godkända. Med GDPR-modulen får du full koll på vilka filer personer förekommer i och hur de får användas.

Åk till toppen