Plattformen / Tilläggstjänster /

Designgenerator

Tilläggstjänst

Med hjälp av Designgeneratorn kan ni förse er organisation med lättanvända mallar  för marknadsförings- och kommunikations-
material utan externa program eller förkunskaper.

Ni frigör interna marknadsresurser och säkrar samtidigt varumärkesriktlinjerna i er organisation. 

Intuitiv redigering

Att ändra text och bild i Designgeneratorn är enkelt även för den ovana användaren. Ni ser tydligt vad ni kan redigera i dokumentet genom att glida över det med muspekaren men ni kan också redigera direkt i inmatningsfälten vid sidan.

Har ni tillåtelse att välja bilder i mallen så kan ni få upp färdigskurna rekommenderade bilder, eller välja mellan tillåtna bilder ur ert Mediaflowarkiv. Ni väljer hur bilden ska beskäras med hjälp av ett lättanvänt beskärningsverktyg. Givetvis varnar mallen om upplösningen för bilden underskrider en bestämd gräns. Logotyper och symboler kan hanteras på ett speciellt sätt så att dessa inte beskärs.

Intuitiv redigering gör det enkelt att skapa trycksaker även för den ovana användaren.

Gör era mallar tillgängliga
i en Mediaportal

Det är enkelt att tillgängliggöra mallar för er organisation via en Mediaportal, lämpligtvis er interna mediabank . Varianter av grundmallarna kan lätt anpassas av en Mediaflow-användare genom att variera bildvalen och textinnehållet för olika ändamål och målgrupper. Till exempel kan visitkort anpassas för olika förvaltningar eller skyltar anpassas för olika produktområde.

Har ni en intern mediaportal kan ni göra mallarna tillgängliga direkt därifrån

Dela och samarbeta kring era dokument

Ni kan lätt spara och sedan dela era dokument med andra för samarbete eller granskning. När flera arbetar med ett gemensamt dokument finns det en inbyggd versionshantering som hjälper er att hålla reda på när dokumentet har ändrats och av vem. Med versionshanterings-funktionen kan ni även stega tillbaka till tidigare versioner av dokumentet.

Ändringshistoriken gör det enkelt att se vad som har hänt och gå tillbaka till äldre versioner av malldokumentet

Tryck, print eller digitalt

En av styrkorna med Designgeneratorn är att samma verktyg kan användas både för att skapa trycksaker och digitalt material.
De olika användningsområden är:

  • Tryck  som visitkort, flyers, roll-ups och foldrar. 
  • Utskrift  som affischer, anslag och diplom.
  • Digitalt  som inlägg på sociala medier och banners.

Tryckmaterial kan laddas ner som en PDF-fil som följer branschstandarden för professionellt tryck och har korrekt upplösning. Utskrifter optimeras för att skrivas ut på användarens skrivare utan störande skärmärken. Digitala mallar laddas ner som bildfiler i standard- eller retina-upplösning.

Välj mellan olika format och ladda ner bilden anpassad för ändamålet

Vi skräddarsyr era mallar

Mallarna skräddarsyr vi helt utifrån era behov och de InDesign- dokument som ni förser oss med. Ni bestämmer vilka delar som skall vara möjliga att redigera och på vilket sätt. Våra specialister hjälper er att utforma smarta och användbara mallar. Några exempel på användningsområden inom tryck och utskrift är visitkort, flyers, affischer, diplom, roll-ups och foldrar.

En av styrkorna med vår Designgenerator är att samma verktyg även kan användas för att skapa digitalt material som inlägg till sociala media eller banners. 

Testa vår Designgenerator

I vår demoportal kan ni prova att redigera i några av våra befintliga demo-mallar. Det finns flera olika varianter att välja mellan och de kan ge er en bra idé om hur ni kan arbeta med mallar i organisationen.

Designmallarna som går att redigera är:

  • Affisch demo
  • Affisch med 3 layouter
  • Visitkort
  • Fyrsidig A5 folder
  • Social media inlägg

I våra demomallar kan du själv känna på hur det fungerar att skapa snygga trycksaker eller digitalt kommunikationsmaterial.