Bli ett proffs på undertextning av dina filmer

Att undertexta är mer än att bara transkribera det som sägs. I den här artikeln ska vi gå igenom hur du gör undertexter som är lätta att läsa och som hjälper dina tittare. Vi ska också titta på hur du enkelt kan göra detta i Mediaflows Video Manager.

Bli ett proffs på undertextning av dina filmer

Att undertexta filmer är absolut något du bör göra oberoende av om du jobbar i offentlig sektor eller privat företag. En stor andel av tittningen sker på mobila enheter utan ljud så med en bra undertext säkerställer du att det går att förstå innehållet i din video ändå. Om du jobbar i offentlig sektor har du också ett ansvar enligt tillgänglighetsdirektivet att göra dina filmer tillgängliga för de med olika nedsättningar. Det innebär att du bland annat måste undertexta filmer för att leva upp till de lagkrav som finns för filmer som publiceras online.

Läs mer: Ta din bildkomposition i foton och videos till nya höjder: 5 tips

Skillnaden mellan subtitles och captions

Undertexter delas in i två typer. Det är subtitles och captions, uttryck som är lånade från engelskan. Subtitles är till för hörande som behöver hjälp att förstå ett språk de inte kan och innehåller inga beskrivningar av andra ljud än tal. Captions är till för de som inte kan höra och innehåller förutom en textning av tal även beskrivningar av andra ljud som har betydelse för filmen. Subtitles kan du även använda för filmer i sociala medier, där  de ofta spelas utan ljud.

Men för att skriva en tillgänglig text behöver du jobba med Captions. Det finns i nuläget inga krav på att du måste texta på något annat språk än det som talas i filmen.

Håll det enkelt

Vardagligt tal kan upplevas ganska osammanhängande i text och blir därför ibland svårläst. Du som undertextar måste därför anpassa texten så att det fortfarande känns som tal, men är lika lätt att läsa som vanlig text. Du ska inte bara skriva av ordagrant det som sägs. Det är särskilt viktigt för personer med andra modersmål och de som inte läser lika obehindrat som du själv gör.

Lyssna på vad det är som sägs och skriv en version som får plats i undertexten. Ta bort överflödiga ord och kasta om ordföljden om det behövs, men såklart utan att förändra innebörden. Om du ändrar för mycket kan det vara störande för den som samtidigt lyssnar på originalljudet och kan jämföra.

Transkribera videon och skriv om

Börja med att skriva av talet i ett eget dokument. Där är det mycket lättare att få en bra överblick och känsla för om det är en tydlig text. Om du ska skriva en tillgänglighetsanpassad undertext ska du också skriva ner viktiga ljud som hörs. 

När det är klart är det lättare att anpassa textinnehållet. Omformulera och dela upp texten i flera block som passar filmens tempo. Två tumregler här är att inte skriva undertexter på mer än två rader och aldrig fler än 42 tecken per rad. Dela istället upp långa meningar i flera textblock.

Det är viktigt att du kontrollerar språk och stavning i det här steget. Be en kollega att titta igenom texten utan att få se på filmen. Då vet du om texten är tillräckligt tydlig. 

Lite längre ner i artikeln ska vi gå igenom några regler som höjer dina undertexters kvalitet och tillgänglighet.

Hur länge ska undertexten synas?

Tänk på att varje block behöver ligga tillräckligt länge i bild för att man ska hinna läsa klart. En fullängdsrad bör ligga kvar i cirka 3 sekunder och block med två hela rader i 5-6 sekunder. Ha inte block i bild i mindre än 1,5 sekunder. Lägg in textblocket när talet börjar och låt det ligga kvar i någon sekund efteråt om det finns utrymme.

lämna några bildrutor tomma mellan textblock så blir växlingen tydligare och det blir lättare att följa med. Det är också värt att försöka tajma textens in- och uttider med bildväxlingarna så att det inte upplevs som flimmer i bild. Mindre än 20 bildrutors mellanrum mellan textbyte och bildbyte upplevs som störande. Klipp gärna ut textblock i samband med bildbyte.

Hur skriver du bra textblock?

Journalistförbundet har tagit fram riktlinjer för undertextning i en pdf. Här ger vi en sammanfattning med de viktigaste punkterna att ha koll på:

Utseende

Se till att texten är lätt att läsa. Det bästa är att arbeta med vit text på en mörk bakgrundsplatta som antingen är helt solid eller svagt genomskinlig. Använd inte andra färger på bakgrunden eftersom det kan störa läsupplevelsen.

Dela upp texten i block

Som vi varit inne på redan behöver du ibland dela upp långa meningar i kortare block. Om blocken följer direkt på varandra kan du förbättra läsbarheten med hjälp av fortsättningsstreck som kan vara kort eller långt (- eller –). Placera dem i slutet respektive i början på blocken. De ska inte omges av mellanslag. Det är också viktigt att du bryter meningarna så att varje block är läsbart för sig själv och att semantiska enheter hänger ihop:

Så här:

Vi måste ta oss ut
ur den här grottan-

-innan regnet kommer
och den svämmar över.

Gör inte så här:

Vi måste ta oss ut ur den
här grottan innan regnet-

-kommer
och den svämmar över.

Även om två lika långa rader är snyggast så är det viktigare att radbryta så att meningen blir lättläst. Du bör hålla ihop grammatiska element och helst bryta vid bisatser (som, att, för att, etc.) eller konjunktioner (och, men, eller). Du bör även sträva efter att hålla den undre raden längre än den övre:

Här sitter jag
och spelar patiens med mig själv.

Pauser och tvekan

I vanligt tal tvekar vi människor ofta och gör omtag i meningar så att de inte riktigt slutar i samma riktning som de började. Här behöver du hjälpa till att förmedla budskapet på ett tydligt sätt. Genom att skriva ut tre punkter kan du få tittaren att förstå innebörden.

Om tvekan innebär att två textblock inte ligger omedelbart efter varandra, om en person stannar upp för att tänka mitt i en mening till exempel, så kan blocken avskiljas med punkter i slutet respektive i början:

Varför berättade du inte…
…om vampyren i badkaret?

Punkterna kan också användas vid avbrutna meningar för att indikera tvekan. För att spara utrymme används mellanslag bara om en ny mening börjar efter punkterna:

–Men du…älskar ju honom.
–Jo… Men vad spelar det för roll? 

Talstreck

Talstreck används bara när två personer (eller fler) har en dialog och du har båda texterna i samma block. Inte heller talstreck ska omgärdas av mellanslag:

–Hej, hur är det?
–Nämen hej, det är bara bra!

Tillgängliga undertexter

Som vi nämnde inledningsvis måste du som jobbar i offentlig verksamhet tillgänglighetsanpassa dina filmer om de ska ligga kvar online. Utöver att texta tal behöver du också texta övriga ljud som har betydelse i filmen. Om en hund skäller i bakgrunden eller en kyrkklocka ringer så skriver du ut det med parenteser:

(Hunden skäller)

Tänk också på att planera för att du kommer behöva lägga mer text än med vanliga subtitles när du jobbar med captions. Lägg därför inte annan grafik på ställen i bild som gör att de kan krocka med dina undertextfiler senare.

Hur undertextar du automatiskt?

Med tilläggsmodulen Video Manager kan du lägga till undertexter och andra tillgänglighetsanpassningar som syntolkning och flera video- och ljudspår. Här kan du också undertexta direkt inne i Mediaflow. Men du har också tillgång till autotranskribering vilket sparar dig stora mängder tid.

Autotranskribering är en automatisk tjänst som tolkar ljudet i filmen och omvandlar det till text. Analysen tar ca 10-20 sekunder per minut film och den skapar ett textspår som redan är uppdelat i block med tidkoder från efter filmen. Eftersom det är en automatisk tjänst är underlaget aldrig helt perfekt från början men sparar dig tid eftersom du slipper transkribera allt själv. Du behöver alltid titta igenom och göra anpassningar innan publicering. Textspåret går sedan att ladda ner som .SRT eller .VTT om ni vill publicera den på andra platser eller skicka på översättning till exempel.

Undertexta med Video Manager

När du ska skapa en undertext i Video Manager väljer du antingen att skapa en ny textfil som du fyller i manuellt, eller så skapar du en automatisk transkribering som du använder som grund. Om du klickar på autotranskribering väljer du först språk på originalfilen och klickar sen på Skapa undertexter

När analysen ljudanalysen är klar har du en undertextfil som är uppdelad efter tid och utplacerad på rätt plats i filmen. Du kan ladda ner eller redigera den direkt i Video Manager. 

I den här filmen kan du se hur du arbetar med automatiska undertexter.

I redigeringsläget ser du en spelare med texten, en lista på de olika textblocken och en tidslinje under spelaren. Du kan klicka på blocken i listan eller i tidslinjen för att redigera dem. När du markerar ett textblock på det sättet flyttar spelarhuvudet till rätt plats i filmen så du kan se hur det ser ut i bild.

I tidslinjen kan du justera in- och uttider genom att dra i blockens handtag eller helt enkelt flytta dem med pekaren. Du kan också dubbelklicka på handtagen för att förlänga blocket. Vänster flyttar starten till föregående block och det högra förlänger automatiskt till nästa block.

Om du väljer att skapa textfilen själv så skapar du textblock längst upp till höger och drar dem till rätt plats och längd nere i tidslinjen. Tänk på att inte skriva för många tecken på varje rad och följ skrivreglerna som vi gick igenom tidigare i artikeln. Om du har för många tecken på en rad färgas den rosa och du får en varning i listan till höger.

När du är klar klickar du på Spara och aktiverar sen din undertext med toggle-reglaget. Då publiceras den i din film och blir synlig i Mediaflow, portaler och så vidare.

Behöver du bättre ordning på dina videofiler?

Mediaflow är en molnbaserad tjänst för ditt arbetsflöde med bilder, video och dokument. Med kraftfulla GDPR-verktyg, automatisk undertextning av filmer och smidig delning av filer kan du kapa flera andra tjänster och ha allt samlat på en plattform. Boka en demonstration för att se hur din organisation kan arbeta effektivare med Mediaflow.

Följ våra nyheter och sociala medier


GDPR i bilder och filmer – det här behöver du tänka på 2024

20 juni 2024

Personuppgiftshantering är ett ständigt återkommande huvudbry för dig som arbetar med bilder och filmer i marknadsföring och kommunikation. Det händer nya saker på området hela tiden och därför har Mediaflow bett advokaten och dataskyddsexperten Katarina Ladenfors om hennes bästa råd för hur du ska tänka kring dina bilder och videor.

Lägg till syntolkning i din video

21 maj 2024

Alternativa ljudspår, även kallat syntolkning, är en viktig del av tillgänglighetsanpassning av video för personer som har en synnedsättning. I den här artikeln ska vi titta på hur du kan lägga till flera bild- och ljudspår till filmer i Mediaflow.

Tidsbesparande AI-sökfunktion förbättrar din användarupplevelse

12 april 2024

Du känner säkert igen att taggning av bilder med sökord och metadata kan vara tidsödande och jobbigt. Det är inte helt lätt att komma på relevanta sökord för en stor mängd bilder. För att underlätta för dig har Mediaflow en funktion lägger till sökord som genererats av AI. Dina bilder får automatiskt förslag på sökord som du kan lägga till som metadata. I den här artikeln förklarar vi mer om hur du använder funktionen.

Åk till toppen