GDPR och sociala medier – så påverkas du av det nya ramverket mellan EU och USA

Det händer mycket på GDPR-området och sommaren 2023 har det kommit flera intressanta tillsynsbeslut och ett nytt ramverk mellan EU och USA. Så här påverkas du som hanterar personuppgifter i sociala medier.

GDPR och sociala medier – så påverkas du av det nya ramverket mellan EU och USA

Det så kallade Schrems II-målet, EU-domstolens dom den 16 juli 2020 mellan Facebook (Meta) och intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) medförde att det dåvarande ramverket mellan EU och USA upphävdes (Privacy Shield). Sedan dess har det funnits en stor osäkerhet avseende bl.a. användningen av sociala medier. 

Vad innebär Data Privacy Framework?

Det senaste året har det pågått intensiva förhandlingar mellan EU och USA och i somras, den 10 juli 2023, publicerade EU-kommissionen det nya beslutet om adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter till USA baserat på ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Beslutet innebär att USA anses erbjuda ett tillräckligt skydd för de registrerade, likvärdigt det skydd som erbjuds inom EU, vid överföring av personuppgifter från EU till amerikanska bolag som anslutit sig till ramverket, utan att kompletterande skyddsåtgärder behövs vidtas. Överföring av personuppgifter till USA är därmed tillåten om mottagande organisation i landet har anslutit sig till ramverket. 

De åtgärder som USA vidtagit för att erbjuda ett tillräckligt skydd för den registrerade är bl.a. att amerikanska underrättelsetjänsters möjlighet att begära åtkomst till EU-medborgares personuppgifter är begränsad till vad som är nödvändigt och proportionerligt för att skydda den nationella säkerheten, samt att det inrättas en självständig domstol (Data Protection Review Court) dit den registrerade kan klaga om denne fått sina personuppgifter utlämnande till en amerikansk underrättelsemyndighet.

Beslutet ska revideras regelbundet av EU-kommissionen tillsammans med bl.a. företrädare från europeiska dataskyddsmyndigheter och relevanta amerikanska myndigheter. Den första utvärderingen av beslutet ska ske ett år efter dess ikraftträdande i syfte att säkerställa att de åtgärder som angetts i ramverket har implementerats och fungerar effektivt i praktiken. NOYB är kritiska mot beslutet och har aviserat att det kan komma ett tredje mål som utmanar dvs. ett Schrems-III. 

Kan vi använda sociala medier och samtidigt följa GDPR?

Data Privacy Framework innebär att det nu är tillåtet att använda amerikanska verktyg och tjänster som tillhandahålls av företag som anslutit sig till ramverket utifrån grunden att det är en tillåten personuppgiftsöverföring till USA. Google och Meta som står bakom bl.a. Facebook och Instagram har anslutit sig till ramverket.

Det är dock viktigt att komma ihåg att sociala medier och andra verktyg som behandlar personuppgifter måste utvärderas av organisationen utifrån principerna och grunderna i GDPR. Huruvida användningen är tillåtet utifrån att det är en överföring av personuppgifter till USA eller inte är ju endast en fråga som organisationen måste ta ställning till. En riskbedömning utifrån GDPR måste alltid göras och den måste dokumenteras. Dokumentationen måste finnas tillgänglig och ska kunna visas upp vid en eventuell granskning av Integritetsskyddsmyndigheten IMY

Nyttjandet av kommunikationsverktyg ska därmed vara genomtänkt och dokumenterat. 

Släpp GDPR-stressen med Mediaflow

Mediaflow är en molnbaserad tjänst för ditt arbetsflöde med bilder, video och dokument. Med kraftfulla GDPR-verktyg, automatisk undertextning av filmer och smidig delning av filer kan du kapa flera andra tjänster och ha allt samlat på en plattform. Boka en demonstration för att se hur din organisation kan arbeta effektivare med Mediaflow.

Följ våra nyheter och sociala medier


Lär dig mer om Bildjuridik

För dig som arbetar med AI och bilder är det mycket du behöver känna till och tänka på. 7 mars och 23 april kan du gå kursen Bildjuridik – bilder, video och GDPR med Katarina Ladenfors. Läs mer och anmäl dig här.

Bättre ljussättning i dina filmer – våra tre bästa tips

29 februari 2024

Visste du att ordet fotografi kommer från grekiskan och betyder Rita med ljus? Det är lätt att bara tänka på ljud, exponering och skärpa när man filmar, men glöm inte bort belysningen. Med en välplanerad ljussättning kan du lyfta dina filmer till helt nya nivåer. Här får du våra tre bästa tips för att snabbt komma igång.

Så arbetar du bäst med versionshantering av filer

18 januari 2024

Visste du att med Mediaflows DAM-system behöver du inte bekymra dig över att du har flera olika versioner av en fil utspridda i plattformen? I den här artikeln ska vi titta på hur du bemästrar versionshanteringen och hur du kan öppna filer i dina favoritprogram direkt ifrån Mediaflow och spara dem som nya versioner.

God jul och ett riktigt gott nytt år från Mediaflow

20 december 2023

Nu när vi närmar oss jul och början på ett nytt år, och många av oss förbereder sig på tid med familj och vänner, vill vi passa på och tacka för året som varit. 2023 har varit ett år av förändring och tillväxt. Vi har fått förtroendet från 130 nya kunder, öppnat kontor i Storbritannien och återigen tilldelats utmärkelsen Di Gasell.

Åk till toppen