Mediaflows dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på dataskydd@mediaflow.com

Genom att beställa eller använda Mediaflows tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av personuppgifter. Du godkänner också att Mediaflow använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl, anteckningar i syfte att följa upp sälj-, support- och utbildningssamtal samt från evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser). I vår roll som personuppgiftsbiträde för en personuppgiftsansvarig kund/återförsäljare/ramavtalsleverantör behandlar vi personuppgifte, som är registrerade på egen hand av den personuppgiftsansvarige i tjänstesystemet Mediaflow.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium/event eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, arbetsplats.
 • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, exempelvis löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.
 • Finansiell information – kreditvärdighet
 • Historisk information – tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem). Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl, anteckningar i syfte att följa upp sälj-, support- och utbildningssamtal samt från evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser). I vår roll som personuppgiftsbiträde för en personuppgiftsansvarig kund/återförsäljare/ramavtalsleverantör behandlar vi personuppgifter, som är registrerade på egen hand av den personuppgiftsansvarige i tjänstesystemet Mediaflow.


När du beställer produkter tjänster, utbildningar och tecknar avtal med oss

 • Kategori av uppgifter

  Personuppgifter
 • Företagsuppgifter

  Företag/Organisation
  Organisationsnummer
  Adressuppgifter
  Faktureringsinformation

 • Kontaktuppgifter

  Namn
  Yrkesroll
  E-post
  Telefonnummer
  *Meddelande

 • Tjänste- och produktinformation

  Tjänsteinformation
  Produktinformation
  Utbildningsinformation
  Behörighetsinformation

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig


När du kontaktar oss via webbformulär

 • Kategori av uppgifter

  Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter

  Namn
  Yrkesroll
  E-post
  Telefonnummer

 • Företagsuppgifter

  Företag/Organisation

 • Ärendeinformation

  *Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse / Intresseavvägning


När du kontaktar oss via e-post och telefon

 • Kategori av uppgifter

  Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter

  Namn
  Titel
  E-post
  Telefonnummer

 • Företagsuppgifter

  Företag/Organisation

 • Ärendeinformation

  *Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse / Intresseavvägning


När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

 • Kategori av uppgifter

  Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter

  Namn
  E-post

Rättslig grund: Samtycke


När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

 • Kategori av uppgifter

  Personuppgifter
 • Foto/video

  Fotografier
  Mingelbilder
  Videofilmer

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse / Intresseavvägning eller Samtycke


När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

 • Kategori av uppgifter

  Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter

  Namn

 • Företagsuppgifter

  Företag/Organisation

 • Ärendeinformation

  Svar och omdömen
  *Svar på frågor i löptext

Rättslig grund: Berättigat intresse / Intresseavvägning och Samtycke


Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. I tjänstesystemet MediaflowPro registreras och raderas personuppgifter på egen hand av den personuppgiftsansvarige användaren.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på Berättigat intresse / Intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på hemsidan och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Ni kan alltid kontakta oss om ni vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på dataskydd@mediaflowpro.com

Mediaflow Europe AB
Organisationsnummer: 556649-7573
Adress: Fyrisborgsgatan 3, 754 50 Uppsala
Tel: 08 – 121 50 500