Våra kunder berättar

Länsstyrelsen ersätter tre externa tjänster med Mediaflows DAM

  • Sparar pengar på att inte längre behöva köpa in bilder externt
  • En egen tillgänglig videospelare har tagit bort behovet av Youtube och Vimeo
  • Behöver inte lägga tid på att leta bilder åt kollegor tack vare den egna interna bildbanken
Mediaflow har det bästa helhetstänket. Här finns en lösning för både bilder och videodistribution. Undertextningsverktyget sparar oss enormt mycket tid.
Christina Lindqvist
Kommunikatör Länsstyrelsen Jönköpings län
Utmaningen

Länsstyrelsen behöver en bild- och videolagring som är sökbar, effektiv och säker

Kommunikatörerna på Länsstyrelsen i Jönköpings län producerar innehåll till sin hemsida, sitt intranät och sociala medier och utöver det också flera nyhetsbrev och tidskrifter årligen. Att spara det digitala materialet ställer stora krav på lagringen.

Lagringen kräver en genomtänkt struktur

Tidigare lagrades alla bilder och filmer på en server som präglades av låg sökbarhet. Materialet försvann i mängden och användbara bilder blandades med rena dokumentationsbilder. Att hitta något som gick att publicera var nästintill omöjligt.

– Rätt vald bild ger besökaren en förförståelse av vad texten handlar om, vad den kan förvänta sig av texten. Men bilden kan också vara något som lättar upp och blir ett blickfång, säger kommunikatören Christina Lindqvist.

Hon beskriver att hon fick köpa in bilder från en bildbyrå när egna bilder inte gick att hitta. Men inte heller det räckte för att illustrera alla delar av verksamheten. Dessutom gjorde andra parametrar som videolagring, GDPR-hantering och undertextning att serverlösningen till slut blev ohållbar.

Små öringar som mäts | foto: Christina Lindqvist
Små öringar som mäts | foto: Christina Lindqvist
Eftersom vi så länge hade saknat en egen bildbank var vi synnerligen motiverade när vi slutligen köpte in Mediaflow.
Christina Lindqvist
Kommunikatör Länsstyrelsen Jönköpings län
Lösningen

Mediaflow ersatte tre andra tjänster

Flera av Länsstyrelserna i Sverige använder Mediaflow som leverantör efter en gemensam nationell upphandling. Men trots det var det ingen självklarhet att köpa in ett DAM-system till Jönköpings län, på grund av en begränsad budget. Christina Lindqvist fick kraftsamla för att se vad som gick att spara in på och ersätta med Mediaflow.

– Jag skrev ihop ett beslutsunderlag till min chef om vilket värde Mediaflow skulle kunna ge till oss och det blev hela två A4, berättar Christina Lindqvist. Där fanns bland annat stycken om lagefterlevnad och finansiering. I slutändan sa vi upp två bildbanker och avslutade Vimeo, som vi använt till video. Med det var vi mer än halvvägs i finansieringen och fick klartecken att gå vidare.

En intern bildbank förser organisationen med material

Med Mediaflow väl på plats började hon och kollegorna implementera det nya DAM-systemet. Bildbanken fylldes på med bilder och metadata och efter några månader hade de en tillräckligt bra grund för att publicera sin egen bildbank. När övriga organisationen sen fick tillgång tog det inte lång tid innan bilderna började komma till användning och nya önskemål om bilder trillade in till kommunikationsenheten.

Tre favoritfunktioner

Det här är Mediaflow-funktionerna som Christina Lindqvist och hennes kollegor på Länsstyrelsen i Jönköpings län uppskattar mest i det vardagliga arbetet. 

Automatisk undertextning

"Den automatiska transkriberingen av videoklipp sparar väldigt mycket tid. Men även pengar eftersom vi inte längre behöver köpa in den tjänsten från externa konsulter. Som offentlig verksamhet måste all video vi publicerar vara tillgänglighetsanpassad och därför är undertextningsverktyget till stor hjälp. Vi märker också att den blir bättre och bättre hela tiden."

Sökfunktionen

"Mediaflow har en bra sökfunktion, som tack vare möjligheten att kunna tagga filer gör att vi kan hitta det material vi behöver. När allt låg på en server var det alltför ofta vi inte hittade några bilder alls. Nu kan vi se vad våra kollegor har sökt efter och kan fylla på vår mediabank med bilder från de områdena."

Bildinsamling via Webblänk

"Vi lade först in våra egna bilder som var tillräckligt intressanta och bra. Därefter skapade vi en mapp som vi öppnade för att lägga till bilder. Vi placerade länken dit på vårt intranät och snart började bilder droppa in från olika håll. På det sätte kan andra som fotograferar välja ut sina bästa bilder och leverera dem direkt in i Mediaflow."

Det här är Länsstyrelsen i Jönköpings län

Skapar möjligheter för människor och miljö

Länsstyrelsen i Jönköping är en statlig myndighet som ska fungera som en länk mellan människor och kommuner och den politiska styrningen och myndigheter på landsnivå. Jönköpings län omfattar 13 kommuner och residensstaden är Jönköping. Här bor cirka 366 000 invånare med närhet till natur och fina miljöer.

Länsstyrelsen skriver själva på sin hemsida att länet präglas av en stadig utveckling och framtidstro. Det geografiska läget är gynnsamt för en expanisv region med många tillväxtbolag och duktiga entreprenörer som bidrar till den framtida utvecklingen.

GDPR-modul för din bildbank i Mediaflow

Med Mediaflows DAM-system kan du hantera personuppgifter och avtal smidigt och säkert genom vår tilläggsmodul. Inhämta samtycke via vår digitala signeringstjänst och bli varnad om filer inte är GDPR-godkända. Med GDPR-modulen får du full koll på vilka filer personer förekommer i och hur de får användas. Och mycket mer.

Enkelt, skalbart och prisvärt

Mediaflow är en svensk molntjänst som används av tusentals kommunikatörer, kreatörer och marknadsförare. Eftersom tjänsten ligger i molnet och enkelt nås med din webbläsare kräver den inte heller i några investeringar i hårdvara, vilket gör det lätt att komma igång för både stora och mindre organisationer.

Åk till toppen