Plattformen / Tilläggstjänster /

Video Manager

Tilläggstjänst

Presentera era videofilmer på er webbplats eller i en playkanal. Vår fullt tillgängliga videospelare har stöd för flera ljud- och bildspår, undertexter och för teckentolkad och syntolkad video. Tack vare en smart taligenkänningsmotor kan ni också skapa underlag för undertexter på några minuter vilket sparar tid och resurser.

Jobba effektivare med all video i en plattform

Att använda Mediaflow som videoplattform har många fördelar jämfört med att ha en separat videoplattform. Först och främst är den helt integrerad i Mediaflow och ni kan hantera filmerna på samma sätt som bilder och andra mediafiler. Era medarbetare behöver inte lära sig flera olika system och ni får flera andra funktioner som är standard i Mediaflow. Det går till exempel att tagga med sökord, sätta rättigheter, koppla ihop med GDPR-medgivanden, dela med webblänkar, publicera ut i mediaportaler/playkanaler och på era webbplatser och intranät via Mediaflows CMS-integrationer. Dessutom finns också sedan tidigare integrationer med Youtube och Vimeo. Utöver dessa standardfunktioner finns det i vår Video Manager utökad videfunktionalitet, för att bland annat kunna skapa tillgänglig video, helt i riktning med webbtillgänglighetsdirektivet (EN 301549).

Spara tid med
automatiska undertexter

Förutom stöd för undertexter ni själva laddar upp, erbjuder Mediaflow möjligheten att skapa undertexter automatiskt. Ni slipper det tidsödande arbetet att själv skriva all text och ni kan sedan enkelt redigera den direkt i Mediaflows undertextverktyg. Det är också möjligt att skriva egna undertexter direkt i verktyget.

Intuitivt undertextverktyg hjälper er att skapa och redigera undertexter.

Syntolkad video

Det går att koppla ett separat videospår eller ljudspår med syntolkning till en video i Mediaflow. Tittaren kan sedan välja att se den syntolkade versionen i mediaspelaren.

Det är enkelt att lägga till syntolkning till er video.

Teckenspråkstolkad video

Ni kan koppla ett teckenstolkningsspår till videon. Välj om teckentolkningen skall visas ihop med videon antingen som ett eget videospår eller som en fristående ruta som läggs ovanpå eller bredvid originalvideon.

Teckenspråkstolkning kan till exempel visas i en ruta ovanför videon.

Video på flera språk

Ladda upp ljud- eller videospår på andra språk och koppla till er video. När spåren är aktiverade går det sedan enkelt att sömlöst växla mellan spåren i videospelaren.

Växla sömlöst mellan videons språk.

Tillgänglig videospelare

Mediaflows videospelare har stöd för undertexter, syntolkad och teckentolkad video och alternativa ljud-/videospår för till exempel versioner på andra språk. Det går också att visa upp undertexterna som en transkribering alltså en textversion som syns i en egen ruta.

Videospelaren uppfyller alla de krav som ställs i webbdirektivet och WCAG 2.1 nivå AA, såsom möjlighet att navigera i spelaren med tangentbordet, stöd för skärmläsare, tydliga kontraster och att den är anpassad för färgblinda. Se längre ner för mer detaljer.

Videospelare med stöd för undertexter och alternativa spår som tex teckenspråkstolkning. 

Playportal

Vår playportal kan anpassas efter ert varumärke med er logotyp och era färger. Ni skräddarsyr själva innehållet genom att dela ut era videos från Mediaflow och kan själva anpassa allt innehåll så som texter och puffar på startsidan samt vilka videokategorier som ska finnas. Ni väljer själva om besökarna ska kunna ladda ner filmerna.

Besök en playportal

Titta på vår kund Tillväxtverkets playportal

Här väljer ni hur videon ska representeras.

Er egen posterbild

Ni kan själva välja ut hur er video ska frontas i er playportal. Antigen väljer ni en bildruta i videon som ni tycker representerar den på ett bra sätt, eller så kan ni välja en bild direkt från Mediaflow eller ladda upp en egen bildfil. 

Sänd live

Förmedla ert budskap personligt förpackat och professionellt presenterat – när och var det passar er publik. Mediaflow Live är en tilläggstjänst till Video Manager som låter er Livesända till nästan vilken internetuppkopplad enhet som helst. GDPR-säkert, skalbart och med servrar i Sverige. 

Funktioner i Mediaflows tillgängliga videospelare

 • Stöd för undertexter

  Möjlighet att visa undertexter.
  Stöd för undertexter på flera olika språk.
  Stöd för att visa språk med andra alfabet än det latinska.
  Stöd för alternativt textspår med förklaringstext

 • Stöd för interaktiv transkribrering

  Stöd för att visa upp undertexter som en löptext i en separat ruta där det som sägs i videon markeras i texten i realtid.

 • Stöd för alternativ ljud- och bildspår

  Stöd för att ha flera olika ljudspår kopplat till en video, till exempel för olika språk. Video-/ljudspåret växlas sömlöst utan att videon pausas eller startar om.

 • Stöd för syntolkad video

  Stöd för syntolkad video där antingen ett separat videospår eller ljudspår kan växlas till sömlöst.

 • Stöd för teckentolkad video

  Stöd att att kunna visa upp teckentolkning ihop med videon. Antingen som ett eget videospår eller som en fristående ruta som läggs ovanpå eller bredvid originalvideon.

 • Ändra videohastighet

  Möjlighet att ändra hur snabbt videon spelas upp.

Tillgänglighetskrav som spelaren uppfyller (WCAG AA 2.1)

 • Möjlighet att kontrollera spelaren med tangentbordet

  Tydlig logik för hur man navigerar med tabbar och andra tangenter.

 • Stöd för skärmläsare/tydlig märkning på olika funktioner

  Alla funktioner ska ha texter som beskriver deras funktion. Detta så att en skärmläsare kan förstå och använda dem.

 • Tydlig kontrast mellan text, kontroller och bakgrund

  Alla visuella element är anpassade för att personer med synnedsättning ska kunna använda dem med tydliga kontraster mellan elementen.

 • Responsivitet så spelaren fungerar på olika skärmstorlekar

  Spelaren är anpassad för att alltid fungera på olika enheter, när webbläsaren är inzoomad eller ett zoomverktyg används.

 • Anpassad för färgblinda

  Inga element använder enbart färg för att förmedla information. Spelaren testas mot olika typer av färgblindhet för att säkerställa att funktionen är tydlig även när en person inte har fullt färgseende.