Resurser /

Tryggt och säkert

Här hittar ni information om allt som rör integration, säkerhet, GDPR och tillgänglighet. 

Tillgänglighetsdirektivet / WCAG

Eftersom en stor del av våra kunder är inom offentlig förvaltning har vi under en längre tid varit i kontakt med de krav och möjligheter som finns inom området tillgänglighet.

De krav som finns på tillgänglighet inom ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” gäller tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation. Med Mediaflow finns ett flertal funktioner som underlättar för kunden att efterleva den lagen. Exempelvis erbjuder vi en videospelare som uppfyller kraven som är ställda för video (”tidsberoende media”) enligt EN 301 549 V2.1.2, och därmed även WCAG 2.1. Även våra CMS-plugin hjälper med bl a hantering av  alt-texter genom att man kan ha förifyllda texter från Mediaflow.

Däremot uppfyller inte administrationsverktyget Mediaflow alla de krav som finns uppsatta i tillgänglighetsdirektivet. Detta gäller även de delar som är avsedda för administrativ verksamhet, såsom webblänkar, videohantering, CMS-verktyg för webbredaktörer etc. Interna system som t ex ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system omfattas inte heller av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (läs mer här). Däremot strävar vi efter att alla delar av Mediaflow ska vara lättanvända, tydliga och effektiva för våra kunder.