Lägg till syntolkning i din video

Alternativa ljudspår, även kallat syntolkning, är en viktig del av tillgänglighetsanpassning av video för personer som har en synnedsättning. I den här artikeln ska vi titta på hur du kan lägga till flera bild- och ljudspår till filmer i Mediaflow.

Lägg till syntolkning i din video

Mediaflows Video Manager innehåller flera verktyg som gör det enklare att publicera filmat material på platser som du och din organisation styr över. Du kan bädda in videoklipp på din hemsida eller om ni har satt upp en egen Playportal till exempel. Videospelaren har stöd för egna anpassningar, tittare kan till exempel ändra textfärg och teckenstorlek, men du kan också lägga till alternativa ljud och bildspår.

Vad är tillgänglig video?

Att en video är tillgänglig innebär att även de med olika nedsättningar kan ta till sig innehållet. De med hörselnedsättningar behöver mer beskrivande under undertexter och en person med synnedsättning kan behöva att någon berättar vad som händer i bild.

Syntolkning kan du lägga till som ett extra ljudspår, men också som video och undertext. Ett extra videospår med ljud kan vara att föredra eftersom vissa mobila webbläsare inte klarar att hantera flera olika ljudspår. En undertext som beskriver vad som händer är bra för de som använder skärmläsare.

Enligt tillgänglighetsdirektivet måste all video som produceras och görs tillgänglig online av offentliga verksamheter vara tillgänglig. Det gäller video som publicerats från och med 23 september 2020. 

Mediaflows videospelare är anpassad enligt WCAG 2.1 nivå AA. Det är den nivå av tillgänglighet som offentliga verksamheter i Sverige måste följa. Anpassningarna av din film gör du i Mediaflow Video Manager och tittaren kan sen aktivera dem i videospelaren.

Hur gör du en syntolkning?

För att en person med en nedsättning på synen ska kunna ta till sig hela innehållet behöver ljudet beskriva allt viktigt som händer visuellt i filmen. Syntolkning är en talad röst som berättar om detaljer i scener och handlingen på ett sätt som gör att det går att förstå helheten även för den som inte ser. Det innebär att du kan behöva skriva ett talmanus som beskriver både stämningar och händelser.

Planera för en tillgänglig video direkt

Om du inte kan, eller vill skapa separata syntolkningsspår så kan du i vissa fall med god planering lösa det ändå. Genom att till exempel låta intervjupersoner presentera sig eller använda en berättarröst som beskriver det som händer i bild kan filmen ibland leva upp till lagkraven utan extra bearbetning. 

Lägg till flera ljudspår i Mediaflow

När du har skapat ett syntolkat bild- eller ljudspår och sparat det till hårddisken så kan du ladda upp det till Mediaflow. Antingen sparar du det först i Mediaflows mappsystem eller så laddar du upp det direkt i Video Manager. Du öppnar verktyget genom att högerklicka på din videofil och välja Öppna i Video Manager. Här klickar du på knappen vid antingen Extra ljudspår eller Extra bildspår och så väljer du hur du vill leta upp filen.

När du har laddat upp filen eller letat upp den i ditt Mediaflowbibliotek så aktiverar du den med reglaget, så sparas inställningen på videoklippet. För att aktivera anpassningen klickar du i videospelaren på den nya ikonen för syntolkning.

Inne i mediabanken kan du se vilka anpassningar som en film har fått genom att markera den och gå in på fliken Info/Allmänt.

Varför ska du ens ladda upp fler spår?

Det finns flera bra anledningar till varför du ska ladda upp ett syntolkningsspår. Det mest uppenbara är att för många verksamheter är det ett krav att tillgänglighetsanpassa sitt innehåll idag. Men även de som inte omfattas av kraven har mycket att vinna på att vara tillgängliga.

Inkludering skapar förståelse och engagemang – Syntolkning innebär att personer som annars hade haft svårt att följa med i innehållet kan förstå lika bra som de utan synnedsättning. Genom att beskriva handlingen och karaktärer, miljöer och känslor ökar engagemanget för berättelsen.

Vi brukar rekommendera att man som allra minst undertextar sina videofilmer även om man inte omfattas av det kravet.

Lägg till ljud på andra språk

Du kan också lägga använda alternativa ljudspår för översättningar till andra språk. Det här är inget krav, men kan ändå vara en bra idé om ni har information som behöver nås av tittare som talar andra språk.

Behöver du bättre ordning på dina videofiler?

Mediaflow är en molnbaserad tjänst för ditt arbetsflöde med bilder, video och dokument. Med kraftfulla GDPR-verktyg, automatisk undertextning av filmer och smidig delning av filer kan du kapa flera andra tjänster och ha allt samlat på en plattform. Boka en demonstration för att se hur din organisation kan arbeta effektivare med Mediaflow.

Följ våra nyheter och sociala medier

Faktaruta: Tillgänglighet webbriktlinjer

EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer är svensk lag sedan 2019. Den omfattar offentliga verksamheter som myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ. Även vissa privata aktörer med offentliga uppdrag omfattas av kraven.

Webbplatser och appar ska uppnå en tillgänglighetsnivå av minst Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA, vilket innebär bland annat att du ska:

  • beskriva med text allt innehåll som inte är text i bild
  • undertexta videoklipp
  • använda färger, grafik och typsnitt som underlättar för synskadade

För en komplett lista på riktlinjer kan du läsa mer på webbriktlinjer.se/wcag


Tidsbesparande AI-sökfunktion förbättrar din användarupplevelse

12 april 2024

Du känner säkert igen att taggning av bilder med sökord och metadata kan vara tidsödande och jobbigt. Det är inte helt lätt att komma på relevanta sökord för en stor mängd bilder. För att underlätta för dig har Mediaflow en funktion lägger till sökord som genererats av AI. Dina bilder får automatiskt förslag på sökord som du kan lägga till som metadata. I den här artikeln förklarar vi mer om hur du använder funktionen.

Historiskt mål om upphovsrätt till AI-genererad bild!

05 april 2024

För första gången har en bild som tagits fram med hjälp av AI fått upphovsrätt. Advokat Katarina Ladenfors berättar här om det kinesiska rättsfallet som gav en konstnär upphovsrätt på en bild framtagen med AI-verktyg.

Vad är ett DAM-system?

12 mars 2024

Om du arbetar med digitala tillgångar och filer som dokument, bilder och video har du troligtvis märkt att det är svårt att strukturera och framförallt hitta rätt filer i olika system och servrar. En lösning på det är att använda ett Digital Asset Management System, även kallat DAM-system. I den här artikeln ska vi gå igenom vad det är och hur det kan förenkla din organisations filhantering.

Åk till toppen