Plattformen / Mediaflow Content Hub /

En effektivare arbetsprocess

Mediaflow Content Hub är inte bara en plats att lagra era filer, det är också ett system som förenklar hela er arbetsprocess genom ett flera smarta funktioner.

Dela filer med webblänkar

Webblänkar är ett smidigt sätt att distribuera och dela med sig av filer till personer utanför Mediaflow men även ett sätt att inhämta material. Webblänken går att nå utan att behöva logga in i systemet – perfekt om ni jobbar med externa fotografer, byråer och tryckerier. Den är inte bara fokuserad på bilder utan ni kan använda webblänkar för att dela valfria filer från Mediaflow istället för WeTransfer, Dropbox eller Sprend.

Via en webblänk kan mottagare utanför Mediaflow få tillgång till utvalda filer för godkännande m.m.

Publicera filer i er
brandade Mediaportal

Med en Mediaportal kan ni dela ut era filer från Mediaflow och på så sätt göra dem tillgängliga för fler. Skapa till exempel en publik pressmediabank till journalister som nås från er webbplats eller en intern varumärkesportal med begränsad åtkomst på ert intranät.

Användarna kan enkelt söka upp och bläddra bland filerna, förhandsgranska dem och ladda ner dem i de format ni själva bestämmer. Vill ni nå en begränsad grupp som t.ex. era anställda, så kan ni begränsa tillgången till ett visst nätverk eller koppla portalen till ert AD.

Mediaflows Mediaportaler är en addon.

En responsiv mediaportal brandad efter ert varumärke – perfekt som till exempel pressbildbank.

Integrationer för ett smidigt arbetsflöde

Mediaflow har ett antal färdiga integrationer till populära CMS-system och programvaror. Ni kan inifrån Mediaflow styra vilka filer som ska synas för webbredaktörerna för de respektive systemen. Genom integration kan webbredaktören hitta bilder, pdf:er och filmer och montera dessa direkt i sin bekanta CMS-miljö. Information om publiceringen sparas automatiskt i Mediaflow. Dessutom finns även en integration med Microsoft Office som innebär att ni kommer åt filer även i Word och Powerpoint.

Plugin till bland annat InDesign gör det möjligt att hämta in filer direkt från Mediaflow och på så sätt slippa länkade filer lokalt på datorn.

Samarbeta med kollegor i plattformen

I Mediaflow har vi förberett ett antal kommunikationsverktyg som gör det lättare för er att samarbeta med andra användare och kollegor. Ni kan skapa chatttrådar kring en fil eller skicka filer till varandras Mediaflow-inboxar. Ni slipper skicka filer och skärmdumpar externt och minimerar risken att hänvisa till fel filer.

Skicka filer smidigt till kollegor inom organisationen.

Skapa marknadsföringsmaterial utan externa program

Med hjälp av Designgeneratorn kan ni förse er organisation med lättanvända mallar för marknadsförings- och kommunikations-
material utan externa program eller förkunskaper. Ni frigör interna marknadsresurser och samtidigt säkrar varumärkes-riktlinjerna i er organisation.

Intuitiv redigering i Designgeneratorn gör det möjligt att enkelt skapa färdiga trycksaker utan krav på förkunskaper

Öppna/Spara

Genom att använda vårt kostnadsfria Öppna/Spara plugin kan användaren öppna filer i ett valfritt desktop program direkt från molntjänsten utan att först lägga dessa i en temporär mapp på sin dator. Om den öppnade filen sparas lokalt, sparas den även automatiskt i Mediaflow, antigen för att ersätta den eller som en ny version.

Fördelen är att ni inte behöver hålla koll på era lokala fil-versioner manuellt versioner och minimerar risken att det finns nyare lokala versioner på kollegornas datorer. Dessutom slipper ni de manuella moment som uppstår i en konventionell molnlagringstjänst, då filer först laddas ner i din webbläsarens temporära filer för att sedan laddas upp igen på rätt plats.

Exempel: Du behöver retuschera en bild. Du hittar den i Mediaflow i webbläsaren och väljer öppna den i  Photoshop med pluginens hjälp. När du har retuscherat klart sparar du den och väljer att skriva över originalbilden som finns i Mediaflow.

  • Steg 1

    Välj vilken fil du vill öppna i Mediaflow

  • Steg 2

    Redigera din fil i programmet på din datorn

  • Steg 3

    När du sparar så sparas filen direkt till Mediaflow igen. Du väljer om du vill ersätta den befintliga eller spara som en ny version.

Det är smidigt att öppna och spara filer från Mediaflow i era lokala program med det kostnadsfria Öppna/spara pluginet.