Kraftfulla adminfunktioner

Få ut det mesta av plattformen genom att anpassa grupper, behörigheter, nerladdningsformat och metadatafält efter er verksamhets behov.

Ställ in behörigheter för användarna

För att anpassa Mediaflow efter er organisation och göra det enkelt och smidigt för medarbetarna ställer ni in behörigheter på de olika användargrupperna.

Några exempel på behörigheter är: att kunna ladda ner filer, ladda upp filer, administrera användare eller grupper, radera filer, indexera filer, tvinga redovisa vid nerladdning.

En administratör har rätt att lägga till och redigera grupper och deras behörigheter. Det kan göras på tre olika nivåer:

 • Grundläggande behörigheter för en grupp av användare, till exempel möjligheten att ladda upp filer.
 • Behörigheter på mappnivå, till exempel vilka grupper som får ladda ner filer från en specifik mapp.
 • Behörigheter på filnivå, till exempel vilka grupper som får ladda ner en bestämd fil.

Styr nerladdning av bilder med formatmallar

Förinställda nerladdningsformat sparar tid och gör det enkelt för användare, som inte är vana vid grafiska verktyg, att på ett ögonblick skapa bilder i rätt format. Administratörerna ställer in de nerladdningsformat som er organisation behöver.

Nerladdningsformat är en mall för hur en bild skalas ner och beskärs vid nerladdning eller publicering. Ett nerladdningsformat innehåller parametrar som pixelstorlek, färgprofil, komprimering och filformat.  Ställ in om en bild ska beskäras eller inte och till vilken storlek och upplösning. Detta är mycket användbart i våra CMS-integrationer där storlekarna på inläggen ofta är fastställda för publicering i tex Sitevision, Optimizely (Episerver) och dylikt.

Skapa personregister och avtal

För bilder och filer som innehåller personuppgifter finns det smarta och användbara funktioner i vår GDPR-modul, som underlättar för dig.

Med dessa verktyg kan du hålla koll på:

 1. Vilken laglig grund filen har.
  Ange om filen innehåller identifierbara personer, om den är nödvändig för att fullgöra avtal/förpliktelse, om samtycke behövs, om ett externt avtal finns.
 2. Vilka personer som syns i filen. 
  Skapa ett personregister och koppla personer till enskilda filer. Mediaflows ansiktsmatchning hittar automatiskt personer i foton, och med GDPR-modulen kan du få förslag av systemet vem bilden föreställer (förutsatt att personen finns inlagd i personregistret med en bild).
 3. Samtycken och avtal.
  Ha full koll på samtycken eller modellavtal och koppla dem till eventuella dokument. Du kan också hämta in digitala samtycken från plattformen med vår digitala signeringstjänst via sms, e-post eller Bank-ID.

GDPR

Hantera personuppgifter och avtal smidigt och säkert. Inhämta samtycken via vår digitala signeringstjänst och bli varnad om filer inte är GDPR-godkända. Med GDPR-modulen får du full koll på vilka filer personer förekommer i och hur de får användas.

Skräddarsy metadatafält och färgmarkering

Förutom standardiserade metadatafält (XMP, IPTC, EXIF) finns det möjlighet att lägga till egna fält som är anpassade till er verksamhet.

Egna fält är mångsidiga och kan med fördel användas för snabb kategorisering av innehåll som senare blir enklare att hitta. Exempel på egna fält är en lista på områden i en kommun (rullgardinsmeny) eller en lista med flerval på olika produktområden hos ett tillverkande företag (kryssrutor).

Ett annat sätt att anpassa metadatahanteringen är att använda färgmarkering som du anger som metadata på varje fil. Administratören styr vilka färger användarna kan välja och vad de har för etikett och därmed innebörden för din organisation. Ett exempel kan vara att rödmarkerade filer inte får lov att laddas ner.

Åk till toppen