Plattformen / Mediaflow Content Hub /

Kraftfulla adminfunktioner

Få ut det mesta av plattformen genom att anpassa grupper, behörigheter, nerladdningsformat och metadatafält till just er verksamhets behov.

Ställ in behörigheter
för användarna

För att anpassa Mediaflow efter er organisation och göra det enkelt och smidigt för medarbetarna ställer ni in behörigheter på de olika användargrupperna. Några exempel på behörigheter är: att kunna ladda ner filer, ladda upp filer, administrera användare eller grupper,  radera filer, indexera filer, tvinga redovisa vid nerladdning.

En administratör har rätt att lägga till och redigera grupper och deras behörigheter. Det kan göras på tre olika nivåer:

 • Grundläggande behörigheter för en grupp av användare, till exempel möjligheten att ladda upp filer.
 • Behörigheter på mappnivå, till exempel vilka grupper som får ladda ner filer från en specifik mapp.
 • Behörigheter på filnivå, till exempel vilka grupper som får ladda ner en bestämd fil.

Skapa grupper med olika rättigheter. Grupptillhörigheten bestämmer sedan vilka behörigheter en användare har.

Styr nerladdning av
bilder med formatmallar

Nerladdningsformat sparar tid och gör det enkelt för användare som inte är vana vid grafiska verktyg att på ett ögonblick skapa bilder i rätt format. Administratörerna ställer själva in de nerladdningsformat som er organisation behöver.

Nerladdningsformat är ett sätt att skapa en mall till hur en bild skalas ner och beskärs för nerladdning och publicering. Ett nerladdningsformat innehåller parametrar som pixelstorlek, färgprofil, komprimering och filformat. Ni kan ställa in om en bild ska beskäras eller inte och till vilken storlek och upplösning. Detta är mycket användbart i våra CMS-integrationer eftersom storlekarna på inläggen ofta är fastställda för publicering i tex Sitevision, Optimizely (Episerver) och dyl.

Skapa egna nerladdningsformat anpassade efter era användningsområden

Skapa personregister och avtal

För att underlätta hanteringen av bilder och filer och hjälpa er att efterleva den nya dataskyddsförordningen finns det smarta och användbara funktioner i vår GDPR-modul.

Med hjälp av dessa smarta verktyg kan ni hålla koll på:

 1. Vilken laglig grund filen har.
  Om filen innehåller identifierbara personer, om den är nödvändig för att fullgöra avtal/förpliktelse, om medgivande behövs, om ett externt avtal finns.
 2. Vilka personer som syns i filen. 
  Skapa en personregister och koppla personer till enskilda filer. Mediaflows ansiktsmatchning hittar automatiskt personer i foton, och med GDPR+ kan ni även få förslag av systemet vem bilden föreställer (förutsatt att personen finns inlagd i personregistret med en bild).
 3. Medgivanden och avtal
  Ha full koll på medgivanden eller modellavtal och koppla dem till eventuella dokument. Ni kan även inhämta digitala medgivanden från plattformen med vår digitala signeringstjänst via sms, e-post eller Bank-ID.

Få personförslag, koppla avtal/medgivanden till foton och hämta in medgivanden digitalt från era modeller.

Skräddarsy metadatafält och färgmarkering

Förutom standardiserade metadata fält (XMP, IPTC, EXIF) finns det även möjlighet att lägga till egna fält som är anpassade till er verksamhet.

Egna fält är mångsidiga och kan med fördel användas för snabb kategorisering av innehåll som senare blir enklare att hitta. Exempel på egna fält är en lista (rullgardinsmeny) på område i en kommun eller en lista med flerval (kryssrutor) på olika produktområden hos ett tillverkande företag.

Ett annat sätt att anpassa metadata hanteringen är att använda färgmarkering som kan anges som metadata på varje fil. Administratören styr själv vilka färger användarna kan välja och vad dessa har för etikett och därmed innebörden av dessa för din organisation. Ett exempel kan vara att rödmarkerade filer inte får lov att laddas ner.

Egna fält – Metadatafält ni skapar själva utifrån er verksamhets behov